Liberale Jihad

Door Bart Croughs

26 april 2021

Op de opiniepagina van NRC Handelsblad verscheen afgelopen zaterdag een artikel getiteld 'Het is tijd voor een liberale jihad', geschreven door VVD-parlementariërs Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders.

Hirsi Ali en Wilders doen een oproep om islamitische scholen en moskeeën waar 'intolerantie' wordt gepredikt, te sluiten. Hun argumentatie is van een grote eenvoud: "Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet." 

En: “Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij.” “Nimmer mogen wij toestaan dat onze (grond) wettelijke vrijheden worden gebruikt om ze vervolgens om zeep te helpen." 

Kortom: om de vrijheid te behouden, moet-ie worden afgeschaft.

Deze oproep uit VVD-kringen om elementaire rechten opzij te zetten is geen geïsoleerd incident. Een paar maanden geleden liet VVD-voorman Zalm al weten de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting sterk te willen inperken om te voorkomen dat minderheden zich beledigd kunnen voelen door hun onwelgevallige opinies.

De VVD-denkers zien één ding over het hoofd. Als we uitgaan van het principe dat organisaties die een bedreiging vormen van klassieke westerse grondrechten als vrijheid van onderwijs, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting, verboden dienen te worden, dan komen niet alleen islamitische scholen en moskeeën in beeld, maar ook de VVD zelf.

Prominente leden van de VVD maken geen geheim van hun verlangen om deze elementaire rechten zo snel mogelijk 'opzij te zetten', zoals ze het enigszins eufemistisch uitdrukken ('afschaffen' klinkt waarschijnlijk te hard).

En dan luidt de vraag uit welke hoek dreigt op dit moment het grootste gevaar voor onze grondrechten: van de kant van islamitische scholen en kerken, die geen enkele politieke macht hebben, of van een regeringspartij als de VVD? De vraag stellen is 'm beantwoorden. Verbied de VVD!
 Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd
 

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl