Immigratiekul

Door Bart Croughs

26 april 2021

In Trouw van afgelopen zaterdag een lovende bespreking van een pro-immigratie boek, dat zich liet lezen als een opsomming van veelgebruikte drogredenen omtrent immigratie. Hier een kleine selectie.

Immigratiebeperkingen zouden de potentiële immigranten niet tegenhouden: "Migratie van arme naar rijke landen heeft altijd plaatsgevonden, en zal blijven plaatsvinden." Uit het feit dat er nog steeds mensen zijn die alle opgeworpen hindernissen omzeilen en illegaal immigreren, wordt kennelijk geconcludeerd dat deze hindernissen geen enkele afschrik.ekkende werking hebben. Niet iedereen heeft zich laten tegenhouden door immigratiebeperkingen, dus niemand heeft zich laten tegenhouden; een mooi staaltje van vooruitstrevende logica.

Niet alleen de gehanteerde logica valt op, ook het gebrek aan empirische interesse is opvallend. Zo heeft iedere krantenlezer inmiddels kunnen lezen dat harde maatregelen tegen Indonesische illegalen er in Maleisië toe leidden dat honderdduizenden illegalen het land ontvluchtten. Maar in de betogen van pro-immigratie-intellectuelen kom je dergelijke feiten nooit tegen; daar geldt het nog steeds als uitgemaakte zaak dat harde maatregelen tegen illegale immigratie toch niet helpen.

Een ander argument waarmee immigratiebeperkingen worden aangevallen, luidt dat deze soms resulteren in meer immigranten die zich vestigen in het land van bestemming omdat ze niet meer heen en weer kunnen pendelen.

Een raadselachtig argument. Waarom zouden immigranten niet meer heen en weer kunnen pendelen? Immigratiebeperkingen houden toch niemand tegen? Het effect is kennelijk zeer eenzijdig: op potentiële nieuwe immigranten hebben ze geen enkel afschrikwekkend effect, maar op bestaande immigranten is de afschrikwekkende werking zo groot dat ze besluiten om niet meer heen en weer te pendelen, maar zich blijvend te vestigen.

Met deze argumenten kan het immigratiedebat dan eindelijk worden afgesloten. Zowel voor- als tegenstanders van immigratie kunnen zich nu zonder problemen vinden in een 'vol is vol-politiek. Tegenstanders van immigratie omdat ze denken dat deze politiek helpt om immigratie tegen te gaan; voorstanders omdat ze menen dat het toch niet zal helpen om immigratie tegen te gaan, en het er soms zelfs toe leidt dat er juist meer immigratie zal plaatsvinden.
 Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl