Belastingen

Door Bart Croughs

26 april 2021

“Bush 'vergeet' armen," kopte Trouw afgelopen week.

Het belastingplan van Bush bevoordeelt de rijken meer dan de armen, en is daarom niet erg sociaal, aldus Trouw. "Veertig procent van de belastingverlagingen komt terecht bij mensen die meer dan 200.000 dollar verdienen, vijf procent van de bevolking.”

Wat Trouw 'vergat' te vermelden, is dat die vijf procent van de bevolking waar veertig procent van de belastingverlaging terechtkomt, tevens de vijf procent is die meer dan vijftig procent van de belastingen moet ophoesten. 

Kortom: een klein groepje rijken betaalt meer dan vijftig procent van de belastingen, maar nu er een belastingverlaging plaatsvindt, komt slechts veertig procent van die belastingverlaging ten goede aan die rijken; de rijken, toch al dispropor. tioneel bestolen door de Amerikaanse overheid, worden als klap op de vuurpijl bij belastingverlagingen nog eens extra gepakt.

ledereen kan het er dus over eens zijn dat hier een schandaal plaatsvindt: progressieve denkers omdat een groot deel van de belastingverlaging bij de rijken terecht komt; en meer redelijke denkers omdat de rijken wederom extra benadeeld worden.

Hoe kan een dergelijk schandaal in de toekomst worden voorkomen? Zolang een klein groepje rijken een groot deel van de belastingen moet betalen, zullen algemene belastingverlagingen altijd protest oproepen bij progressieven omdat een groot deel van die belastingverlagingen bij de rijken terecht zal komen. 

De oplossing: laat iedereen evenveel belasting betalen. Een 'flat tax', waarbij iedereen een even hoog percentage belasting betaalt, gaat niet ver genoeg, omdat de rijken dan in absolute zin nog steeds buitenproportioneel veel belasting betalen, en dus ook bij belastingverlagingen meer zullen profiteren dan de armen. 

Alleen wanneer iedere belastingbetaler in absolute zin evenveel belasting betaalt, zullen bij een algemene belastingverlaging de armen evenveel profiteren als de rijken. 

Niet alleen is een dergelijk belastingstelsel in overeenstemming met aloude principes van rechtvaardigheid (gelijke monniken, gelijke kappen), bijkomend voordeel is dat, om de armen in staat te stellen de belasting te kunnen betalen, de overheid gedwongen zal worden om de belastingen dramatisch te verlagen.

Dat laatste is tevens de reden waarom overheden, hoe 'rechts' ook, nooit overstappen op een dergelijk belastingstelsel.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl