Over MeerVrijheid

MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. Zijn tweede boek, De DiscriminatieMythe kwam in 2018 uit,

Van 2003 tot juni 2022 was MeerVrijheid een stichting.

Doelstelling

MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 
Hiertoe moet de rol van de overheid sterk worden teruggedrongen. MeerVrijheid is van mening dat economische en individuele vrijheid niet alleen op praktische maar vooral op morele gronden kan en moet worden verdedigd.

In het kort beoogt MeerVrijheid de discussie omtrent vrijheid en onvrijheid te stimuleren. Het wil tevens mensen informeren over de morele en praktische argumenten voor vrijheid. Het wil mensen, groepen en organisaties met elkaar in contact brengen en hoopt zo een breder maatschappelijk draagvlak te creëren voor politieke veranderingen ten gunste van individuele, economische en politieke vrijheid.

Vrijheid in gevaar

MeerVrijheid is van mening dat individuele, economische en politieke vrijheden in de Westerse wereld in toenemende mate in gevaar zijn. Dat lijkt misschien overdreven en bangmakerij maar is dat volgens ons niet. Belastingen worden steeds hoger, het aantal beperkende wetten neemt toe en de lokale autonomie erodeert door een steeds centraler bestuur.

De invloed die een gemiddelde burger heeft over zijn eigen leven vermindert door overheidsbetutteling in de vorm van geboden en verboden. De overheid bepaalt wat de burger mag schrijven en zeggen, op welke stoelen hij mag zitten, hoe hij zich moet verzekeren, welke beroepen hij mag uitoefenen, welke stimulerende middelen hij mag gebruiken, aan wie hij zijn huis mag verhuren et cetera. Vaak met de beste bedoelingen maar helaas ook met de slechtste resultaten. De overheid bemoeit zich in de relaties die verhuurders met huurders aangaan, verkopers met kopers, werkgevers met werknemers, uitbaters met klanten en heeft totaal geen respect voor vrijwillige overeenkomsten die burgers onderling zijn aangegaan.

Terwijl de politiek discussieert over details en zaken waar ze haar neus niet in zou moeten steken, veronachtzaamt het haar grootste kerntaak, de bescherming van burgers tegen geweld en bedrog.
 
Hoe meer economische vrijheid des te meer welvaart

Relatie vrijheid en welzijn, welvaart en vrede

MeerVrijheid is van mening dat het succes van de Westerse samenleving voor een groot deel te danken is aan het respect voor de individuele vrijheid. Mensen kunnen zo onbedreigd door belastingen, roof of oorlog hun eigen situatie verbeteren zonder dat anderen benadeeld worden. Werken loont dan. Menselijke transacties vinden dan plaats op basis van wederzijdse vrijwilligheid en zijn daarom ten gunste van beide partijen.

Het is dus niet verwonderlijk dat er een sterk verband bestaat tussen economische, individuele en politieke vrijheid enerzijds en welzijn, welvaart en vrede anderzijds. Vaak ligt een gebrek aan vrijheid en respect voor eigendom aan de basis van maatschappijke problemen, (internationale) conflicten en armoede.

Zo zijn de problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs terug te voeren op een gebrek aan keuzevrijheid van burgers. Volgens ons is de armoede in de Derde Wereld ook niet te wijten aan droogte, kolonialisme of een gebrek aan ontwikkelingshulp maar hoofdzakelijk aan een tekort aan politieke, economische en individuele vrijheid. MeerVrijheid wil deze relatie inzichtelijk maken aan lezers en aantonen dat wederzijds respect voor elkaars vrijheid en zelfbeschikkingsrecht iedereen ten goede komt.
 

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl