Op zijn Grieks

Door Ruud van Dijk

25 oktober 2012

Zoveel verschillen ze niet, die moderne Grieken en hun oude voorgangers.

Stonden ooit de de Grieken aan de wieg van de filosofie, de wiskunde en de rechtstaat, nu schijnen onze vroede vaderen ons er van te willen overtuigen dat het de Grieken zijn die nu die zelfde rechtstaat ten grave willen dragen. Het gevolg zal, als wij onze regeerders moeten geloven, zijn dat het verval daarmee wordt ingezet en dat het niet lang kan duren of met die rechtstaat zal ook de filosofie, de wiskunde en al het goeds dat de wetenschap ons heeft gebracht samen met de beschaving zijn verdwenen.

De rechtspraak, de gezondheidszorg, de verdediging van het grondgebied, het onderwijs, onze Universiteiten, de wegen en de zorg voor de armen alles zetten die vermaledijde Grieken, waaraan wij zoveel te danken hebben, nu op het spel.

Hoe bestaat het dat het volk dat ons ooit leerde dat het recht de bakermat van de beschaving en de welvaart is zich nu zo aan diezelfde rechtsorde lijkt te willen omtrekken. Al tientallen jaren afspraken maakt die niet worden nagekomen, cijfers presenteert die niet waar zijn en plannen maakt die niet worden uitgevoerd. Hetzelfde Griekse volk waarvan je zou verwachten dat het recht hen in de genen zit verankerd lijkt nu dat recht schaamteloos aan zijn laars te lappen.

Miljarden hebben zij van ons Europeanen gekregen, om hun wegen aan te leggen, hun ambtenaren te betalen en hun landsbegroting op orde te houden. Terwijl wij ons in West-Europa krom werkte om ons bont en blauw aan inkomsten belasting, vennootschaps-belasting en BTW te betalen, betaalden de Griekse ambtenaren zichzelf daar vorstelijke salarissen van uit en vierden de gewone Grieken een beetje feest aan de riante Griekse kusten. Dansten braaf de sirtaki als wij in de zomer een paar weken bij hen op vakantie kwamen, bleven over hun eigen rustieke kustweggetjes rijden terwijl ze de met Brusselse belastingcentjes aangelegde snelwegen naar het toen nog communistische Oost-Europa links en rechts lieten liggen omdat als zij naar het Europa waar de Euro's en de vakantiegangers vandaan kwamen wilden dat alleen maar met de boot of met het vliegtuig kon.

Toegegeven de individuele Griek heeft er niet zoveel aan gehad, al die subsidie-centjes die van uw en mijn belastinggeld die kant op kwamen. De echte economie in Griekenland was grootdeels agrarisch, toeristisch en gebaseerd op scheepsbouw en visserij. De subsidie-centjes van Europa droegen daar nauwelijks aan bij. Het ambtenarenkorps leefde er wel goed van en was graag bereid telkens nieuwe beloftes aan Brussel te doen. Het gewone volk had er geen last van, integendeel de koopkracht van de betuurderen en hun vazallen waren een welkome aanvulling op de reële economie. Dat was een groot verschil met west-Europa, het steeds maar uitdijende ambtenarenapparaat was de economie niet tot last, het zat de bevolking nauwelijks in de weg, het droeg zelfs bij aan de economie.

Maar nu is de koek op, in west-Europa hebben de belastingtarieven hun grensnut bereikt. Elke verhoging van de tarieven leidt per saldo tot minder belastingafdracht. Een verhoging van de belastingtarieven leidt vrijwel onmiddellijk tot zoveel minder bestedingen en kapitaalvlucht dat er uiteindelijk na een verhoging van de belastingtarieven minder geld bij de belastingdienst binnenkomt dan daarvoor.

Nu wil West-Europa de subsidiekraan dichtdraaien, dat de staatsschulden dan niet kunnen worden afbetaald was natuurlijk twintig jaar geleden al te voorzien maar dat is niet zo'n ramp, dan kunnen de banken en de instellingen die geld aan Griekenland geleend hebben niet meer helemaal of misschien wel helemaal niet worden terugbetaald maar daar heeft dan verder niemand last van, behalve die  investeerders natuurlijk maar die hadden de centjes kennelijk over om met enig risico te beleggen.


Dan gaat Griekenland failliet. Dat klinkt heel dramatisch failliet gaan is geen pretje, maar Griekenland Failliet ? Wie vraagt dat faillissement dan aan en welke rechtbank spreekt dat Faillissement dan uit, die van Athene ? Wie wordt de curator en waar worden de in beslag genomen genomen spulletjes dan verkocht ?

Gaan er eilanden in de uitverkoop en worden de eigenaren van de grond, de huizen en hotelletjes op die eilanden dan van hun bezit beroofd ?

Niets van dat alles, Griekenland failliet betekend gewoon dat de staat Griekenland geen leningen en subsidies meer krijgt. Als de Griekse staat failliet gaat dan gebeurd er niets, alleen zullen veel ambtenaren niet meer  altijd op tijd hun salaris uitbetaald krijgen en zullen de torenhoge salarissen die ze gewend zijn in rap tempo naar een normaal niveau worden gebracht. Het betekend ook dat de staat in Griekenland erg goed op haar centjes zal moeten gaan passen en dat als de ambtenaren hun salaris uitbetaald willen krijgen ze daarvoor zelf belastingen bij de Griekse burgers zullen moeten gaan innen.

Het betekent dat dat niet meer gebeurd door West-Europese belastingambtenaren bij West-Europese belastingplichtigen maar door Griekse belastingambtenaren bij Griekse burgers.

Nou had dat in de ogen van de Euro-burocraten eigenlijk al twintig jaar geleden moeten gebeuren maar dat wil maar niet lukken. De Griekse burgers hebben het niet zo op belastingen. De Griekse belastingdienst probeert van alles maar de Griekse Burgers willen maar niet meewerken en komen met steeds andere verhalen, aftrekposten, smoezen en goede redenen om niet te hoeven betalen. Soms sjoemelen ze zelfs een beetje met de boekhouding en als een belastingambtenaar dan toch nog voet bij stuk houdt dan wordt hij tegen een redelijke vergoeding omgekocht.

Zelfs Nederlandse belastingambtenaren, die zijn erg goed in hun vak, zo weet men in Brussel, worden nu op kosten van Europa naar Griekenland gestuurd om de Griekse bevolking mores te leren. Maar zelfs die Nederlandse belastingambtenaren, meesters in hun vak, slagen er niet in in dat land een deugdelijk fiscaal stelsel op te zetten. Integendeel leefden tot voor kort de Griekse staatsdienaren en de rest van de Griekse bevolking nog in goede harmonie met elkaar, na de lessen van de Hollanders roept de manier van optreden van de Griekse belastingdienst zoveel wrevel bij de bevolking op dat rellen en belastingopstandjes en opstanden aan de orde van de dag zijn. Zo gauw belastingambtenaren een van de Griekse eilanden enteren om hun werk te doen worden ze er binnen de kortste keren door de eilanders weer vanaf gejaagd.

De Grieken willen er niet aan, in plaats van braaf te betalen roepen ze kreten als “Rot van Mijn eiland” en “Belasting is Diefstal” Jullie ambtenaren, je zit ons niet in de weg, maar als je geld wil haal het dan waar je het altijd gehaald hebt maar val ons niet lastig.

Wij hebben niets met jullie afgesproken, als je geld van iemand wil hebben dan zul je daar vooraf iets over af moeten spreken. Als je geld van iemand afpakt zonder dat je dat met die ander hebt afgesproken dan is dat diefstal. De Grieken vinden belastingheffing in feite gewoon een beetje crimineel. Crimineel gedrag van de overheid dat filosofisch niet zonder getordeerde redeneringen te verdedigen valt en gedrag wat filosofisch niet te verdedigen valt is in de ogen van de Grieken crimineel. Zo denken kennelijk de meeste Grieken die niet voor de overheid werken er over. Leuk dat jullie daar in Brussel je geld aan onze ambtenaren hebben willen plempen, dat is jullie keus. Maar val ons niet lastig met jullie  geperverteerde West-Europese belastingsysteem.

Kwestie van cultuurverschil, wij Nederlanders wij rationaliseren belastingheffing graag, dat geeft ons een beter gevoel als we ons 26 uur per week uit de naat werken om onze geweldige overheid waar we zo trots op zijn te ondersteunen. De Grieken vinden het pervers, die vinden geen deugdelijke filosofische onderbouwing voor het heffen of betalen van belastingen. Die vinden belasting diefstal en aan dieven moet je niet betalen.

Betalen aan dieven dat weigerden de oude Grieken ook al, dus eigenlijk schelen ze niet zoveel de Grieken van nu en de Grieken die ons leerden hoe de rechtsorde in elkaar hoort te zitten.

Het is dan misschien wel zo dat wij West-Europeanen op zijn Grieks genomen worden, maar dan toch in elk geval niet door de Griekse burgers.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl