Issues - Minimumloon

Door Redactie

23 juli 2004

MeerVrijheid vindt dat alle vrijwillige relaties tussen mensen moeten worden toegestaan. Om die reden, en omdat het bovendien tot werkloosheid leidt, is MeerVrijheid tegen het minimumloon.

Als Piet gaat werken voor Jan tegen een loon dat lager is dan het minimumloon, dan is dat een vrijwillige afspraak tussen Jan en Piet. De overheid verbiedt zo'n transactie, om Piet te beschermen tegen een laag loon. Maar als het instellen van een minimumloon boven het marktloon goed is voor werknemers, waarom stellen we dan geen minimumloon van een miljoen euro per uur in?

Het probleem is dat het minimumloon niet garandeert dat Piet daadwerkelijk door Jan in dienst wordt genomen voor het minimumloon. Misschien heeft Jan het minimumloon er niet voor over en neemt hij daarom Piet niet in dienst. In dit geval werkt het minimumloon ten nadele van zowel Jan als Piet. Uit het feit dat ze allebei vrijwillig bereid waren de overeenkomst op een loon lager dan het wettelijk minimum af te sluiten blijkt dat ze het beiden een voordelige transactie vonden. Doordat de transactie niet plaats mag vinden zijn ze beiden slechter af.

Wat gebeurt er als de overheid een minimumloon instelt? Er zullen waarschijnlijk banen zijn waar het marktloon toch al boven het minimumloon is en er zullen banen zijn waar het marktloon onder het minimumloon zit. Op het eerste type banen heeft het minimumloon geen effect, op het tweede wel. Omdat de lonen voor deze banen hoger worden door het minimumloon, zijn minder mensen gemotiveerd om deze banen aan te bieden en meer mensen zijn gemotiveerd om deze banen aan te nemen. De vraag naar deze banen wordt groter dan het aanbod en er ontstaat werkloosheid. Net zoals bijvoorbeeld maximumhuurprijzen woningnood veroorzaken.

Door het minimumloon hebben sommige mensen die werk hebben een hoger loon dan ze anders zouden hebben. Andere mensen worden werkloos, terwijl ze zonder minimumloon wel werk zouden hebben gehad. Het minimumloon werkt dus in het voordeel van sommige mensen ten koste van anderen. Door het minimumloon worden werkgevers geconfronteerd met een overschot aan werknemers die zich aanbieden. De werkgevers zullen er dan voor kiezen om de meest produktieven in dienst te nemen. Hierdoor blijven de meest onproduktieve werkers, zoals bijvoorbeeld gehandicapten, werkloos. De bedoeling van het minimumloon is om de zwakken te beschermen tegen de sterken. Het resultaat is omgekeerd: relatief sterke werkers krijgen een hoger loon ten koste van het feit dat relatief zwakke werkers werkloos worden. En het is nog maar de vraag of de sterkere werkers op de lange duur wel een hoger netto loon hebben. Door de extra werkloosheid worden er meer werkloosheidsuitkeringen betaald, zodat de overheid gemotiveerd is om meer loonbelasting en/of premies te heffen. MeerVrijheid is ook tegen het algemeen verbindend verklaren van CAO's, omdat dat per bedrijfstak o.a. een vorm van minimumloon is. Tegen CAO's die vrijwillig door een aantal partijen worden afgesproken, zonder dat de overheid ze bindend oplegt aan derden, heeft MeerVrijheid geen bezwaar.

Dus, een minimumloon zorgt voor werkloosheid, vooral onder de zwaksten. Wat kan de overheid wel doen om te zorgen dat de laagstbetaalden meer te besteden hebben? Belastingverlaging. MeerVrijheid is voorstander van belastingverlaging zodat iedereen meer te besteden heeft. De overheid heeft dan minder te besteden en zal moeten bezuinigen. Maar het is beter dat mensen het geld dat ze verdienen zoveel mogelijk zelf kunnen besteden in plaats van dat de overheid dat voor ze doet. Dat is minder verspillend, eerlijker en verhoogt de keuzevrijheid.

Gerelateerde links:
- Walter Block: Werk en Werkloosheid - een Inleiding
- Walter Block: Het vette kapitalistische zwijn van een werkgever
- Ludwig von Mises: Lonen, werkloosheid en inflatie
- Minimumloon
- Jobs For Everyone Without Minimum Wage Laws


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl