Issues - Onderwijs

Door Redactie

15 oktober 2004

Het onderwijs is in Nederland een van de politieke probleemgebieden. De kwaliteit is achteruit gegaan en de kosten zijn gestegen.

De veiligheid op scholen is verminderd en sommige onderwijsinstellingen hebben zelfs metaaldetectoren bij de ingang of hebben particuliere beveiliging ingehuurd. De afgelopen jaren zijn er tientallen miljarden extra belastinggeld in de sector gepompt maar recentelijk bleek dat niet duidelijk was waar dat geld was gebleven.

Ook hier geldt dat de overheid deze sector heeft overgereglementeerd. Vanuit Den Haag wordt voor duizenden scholen bepaald hoe men zich moet gedragen, waar men het geld aan uit moet geven, wie bevoegd is, hoe lang gewerkt mag en moet worden, hoeveel leerlingen in een klas mogen zitten et cetera. Binnen deze centraal geleide sector kunnen zelfs de intelligentste bureaucraten niet weten wat al die honderduizenden betrokkenen willen. Beter is het de hele sector te privatiseren en daarmee de beslissingsbevoegdheid te leggen bij ouders, scholen, leerlingen en studenten.

Onderwijs is een sector die uitermate geschikt is om te privatiseren. Concurrentie is uitstekend mogelijk en kan in deze sector hetzelfde doen als wat het gedaan heeft voor andere sectoren zoals de voedingsindustrie, de kledingindustrie of de telecomsector. Angst voor enorme misstanden zoals bij een geprivatiseerde gezondheidszorg (ongediplomeerde chirurgen die er lustig op los zouden gaan snijden) zijn hier niet van toepassing.

Tegenwoordig wordt al behoorlijk wat onderwijs genoten via particuliere instellingen. Zo verzorgen veel grote bedrijven al interne opleidingen voor hun werknemers. Voor mensen die allerlei opleidingen vanuit huis willen volgen bestaan er tal van cursusinstituten als het LOI en het NTI. Varianten van het reguliere staatsonderwijs zijn er ook. Blankenstein en het Luzac College. Voorts zijn er zo'n twintigtal particuliere basisscholen in Nederland en hun aantal is stijgende. Soms zijn die basisscholen echter niet groter dan een woonkamer.

Privatisering zal de keuzevrijheid van klanten enorm vergroten. Bovendien zal de innovatie toenemen voor de onderwijsinstellingen. Door de concurrentie zal men efficienter moeten gaan werken. Omdat klanten kritsischer kunnen zijn dwingen zij de scholen beter aan te sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Omdat er voor scholen een verlies- en winstrekening komt zal men leerlingen die zich misdragen disciplineren of wegsturen opdat zij anderen niet demotiveren of de school een slechte naam bezorgen.

De hele discussie rond islamistische scholen kan dan verdwijnen. Elke school mag zelf bepalen welke regels gelden op de school. Zelfs een verplicht hoofddoekje behoort tot de mogelijkheden. Iedere school mag iedere leerling om elke reden weigeren.

Wie er voorstander is van dat iedereen de kans moet krijgen onderwijs te ontvangen hoeft bepaald geen tegenstander te zijn van particuliere scholen. Juist het feit dat ze commercieel zijn zal voor lagere prijzen zorgen en hogere kwaliteit. Wanneer de overheid zou wensen dat iedereen mobiel kan bellen is de slechtste keuze wanneer de overheid in al haar wijsheid beslist ook de productie van mobiele telefoons en netwerken op zich te nemen. Nu die productie is vercommercialiseerd en aan de markt is gegeven zijn de prijzen laag, de innovatie hoog en de keuze groot. In dat geval zou de overheid beter geld kunnen geven aan die paar mensen die geen mobiele telefoon kunnen veroorloven. Dus ook voor mensen die vinden dat de overheid moet waarborgen dat iedereen onderwijs kan genieten zou privatisering van de gehele sector een logische keuze zijn.

In Nederland zijn verschillende sectoren al geprivatiseerd gedurende het afgelopen decennium. Zelfs de gezondheidszorg moet er langzaam aan geloven en de overheid wil nu Duitse medische bedrijven toestaan op commerciele basis ziekenhuizen te exploiteren in Nederland. De problemen in het onderwijs zijn groot terwijl nieuwe staatsinterventie niet blijkt te werken. Binnen enkele jaren zal de wal het schip keren en zullen de eerste stemmen opgaan om ook deze sector te privatiseren.

Gerelateerde links:
- De leraar als dompteur
- Karel Beckman: Bevrijd de gezondheidszorg en het onderwijs
- Studie In Balans

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl