Zelf rijk worden

Door Bart Croughs

16 november 2002

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de vaderlandse pers over de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Zo wond NRC-columniste Corine Vloet zich een paar weken geleden nog op omdat vrouwen 7% minder loon krijgen dan mannen, om zich afgelopen zaterdag, na bekend worden van nieuw onderzoek, boos te maken omdat vrouwen 15% minder verdienen.

De verschillen in beloning tussen de seksen zouden niet verklaard kunnen worden door verschillen in leeftijd, opleiding, ervaring, enzovoorts. Kortom, er is sprake van schandelijke discriminatie. Voor de Europese Unie was deze situatie onlangs zelfs aanleiding om te stellen dat in Nederland de mensenrechten worden geschonden.

Gewapend met deze kennis is het eenvoudig om snel rijk te worden. Begin een eigen bedrijf. Ga vervolgens anders te werk dan de seksistische concurrentie: laat mannen links liggen, en neem alleen maar vrouwen in dienst. U maakt zich dan weliswaar schuldig aan discriminatie op grond van geslacht, maar het zijn mannen die gediscrimineerd worden, en dan is discriminatie toegestaan. Ook de overheid doet het.

Dit heeft grote gevolgen voor de kosten die u maakt. Aangezien u uw vrouwelijke werknemers slechts 85% hoeft te betalen van wat uw vrouwonvriendelijke concurrenten aan hun mannelijke werknemers moeten betalen, zijn uw kosten een stuk lager dan de kosten van de concurrentie.

Gevolg: u kunt de prijs van uw producten verlagen, u trekt op die manier klanten weg bij de concurrent, en u maakt al snel enorme winsten. En niet alleen wordt u rijk, u kunt zich tevens profileren als een bijzonder vrouwvriendelijke, maatschappelijk betrokken werkgever die hard bezig is de maatschappelijke achterstand van vrouwen weg te werken.

De vraag luidt nu: waarom zijn al die verlichte denkers die de afgelopen decennia hebben verkondigd hoezeer vrouwen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, niet zelf op dit nogal voor de hand liggende idee gekomen?

Waarom horen we nooit succesverhalen over vooruitstrevende ondernemers die alleen maar vrouwen in dienst nemen en daarmee hun concurrentie wegvagen? Waarom horen we nooit over onderzoeken waaruit blijkt dat bedrijven met veel vrouwelijke werknemers een stuk winstgevender zijn dan bedrijven met weinig vrouwelijke werknemers? Raadsels, raadsels...

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl