Twee jaar cel voor het oproepen tot 'bank runs'

Door Ingezonden

3 juli 2010

Als staatssecretaris Jan Kees de Jager zijn zin krijgt. De vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt om de winsten van banken te beschermen.

Banken hebben maar een fractie van het geld van hun spaarders in kas.
Banken hebben maar een fractie van het geld van hun spaarders in kas. De rest lenen ze uit. Dit heet fractioneel reserve bankieren. Hierdoor lopen banken altijd het gevaar dat als veel mensen tegelijkertijd hun spaargeld willen opnemen ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

De belastingbetaler staat garant voor grotere winstmogelijkheden voor banken.
In een vrije markt zou dit risico een rem zetten op het deel van het spaargeld dat banken uitlenen. Maar in vrijwel alle Westerse landen krijgen banken van de overheid privileges in de zin dat de overheid zich garant stelt voor terugbetaling van het spaargeld aan de klant (vaak is dit tot een bepaald maximumbedrag), zodat klanten minder snel verontrust worden dat ze hun spaargeld kwijt raken als ze het niet tijdig van de bank halen. Daarom zullen ze dus ook minder snel geneigd zijn massaal hun spaargeld terug te vragen. Daarnaast staat in veel gevallen de centrale bank klaar met noodkrediet als banken in de problemen komen. Hierdoor kunnen banken een veel lagere reserve aanhouden en dus meer geld uitlenen dan ze in een vrije markt zouden kunnen. De belastingbetaler staat dus garant voor grotere winstmogelijkheden voor banken.

Deze voorgestelde wet bestraft de boodschapper in plaats van de boosdoener.
Maar zoals in het geval van de DSB bleek zelfs deze regeling niet genoeg om de bank van een ondergang te redden. Daarom wil demissionair staatssecretaris Jan Kees de Jager nu het oproepen tot deze zogenaamde 'bank runs' strafbaar stellen. De vrijheid van meningsuiting wordt dus beknot om de winsten van banken veilig te stellen. Een klassiek geval van het bestraffen van de boodschapper in plaats van de boosdoener.

De Volkskrant bericht:
AMSTERDAM - De Lakemannen van de toekomst moeten straf kunnen krijgen. Dat vindt demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager. Hij praat met het ministerie van Justitie over de mogelijkheden om strafbaar te stellen wat Pieter Lakeman op 1 oktober 2009 deed. Op de ochtend van die dag riep deze vertegenwoordiger van een groep ontevreden DSB-klanten op de tv spaarders op meteen hun geld bij de bank van Dirk Scheringa weg te halen.

Zo’n onomwonden oproep tot een bankrun zou gezien de potentiële schade eigenlijk apart bestraft moeten worden in de wet, vindt De Jager.

De jurist Michiel Scheltema vindt dat ook. Hij onderzocht de ondergang van de DSB Bank in oktober van vorig jaar. Zonder de oproep van Lakeman ‘had een faillissement wellicht voorkomen kunnen worden’, stelt Scheltema. Dus adviseert hij de oproep tot een bankrun apart in de wet te regelen. Maar, stelt de commissie-Scheltema: ‘Zij onderkent dat de formulering van een deugdelijke delictomschrijving uitermate moeilijk zal zijn.’ [...]

Dat zijn nieuwe artikel veel gebruikt gaat worden, gelooft Doorenbos niet. ‘Daar gaat het ook niet om. Het gaat om de preventieve werking.’ Los daarvan is een apart antibankrun-artikel dringend nodig, vindt hij. ‘De wet op het financieel toezicht wemelt van de bepalingen die uiteindelijk een bankrun moeten voorkomen. Maar nergens wordt het rechtstreeks oproepen tot een bankrun zélf strafbaar gesteld. Dat is een lacune. Het artikel dat ik bepleit, is feitelijk het sluitstuk van de wet.’

En de straf? ‘Die is standaard, want het gaat om een economisch delict.’ De toekomstige Lakeman kan maximaal 2 jaar brommen of 76 duizend euro boete betalen.
Gerelateerde links:
- Full Reserve Banking heeft het vertrouwen van haar spaarders niet nodig
- De oorzaken van de kredietcrisis
- Wat is fiatgeld?
- Geld en inflatie FAQ
- Kortste en beste uitleg van fractioneel reserve bankieren
- Het failliet van het interventionisme - Karel Beckman
- Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?
- Kwam de economische crisis nu echt als een verrassing?
- De oorzaken van de kredietcrisis
- Is de kredietcrisis voorbij?
- Socialisme voor de rijken
- Staatsbedrijven en corporatisme
- Over kapitalisme en 'kapitalisme'
- De Amerikaanse centrale bank en de kredietcrisis - Jim Rogers
- Johnny Cash over de bailout
- Geld & Inflatie FAQ
- Monetair beleid voor dummies
- Ron Paul over de economische crisis
- Recessies zijn onnodig op een vrije markt
- Grote mythen over de Grote Depressie
- De culturele en spirituele erfenis van inflatie
- Alle literatuur die nodig is om de crisis te begrijpen

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl