Hank Paulson, de dictator van de Amerikaanse economie

Door Ingezonden

22 september 2008

Amerikaans minister van Financiën, Hank Paulson, krijgt als reactie op de huidige crisis een welhaast dictatoriale machtspositie binnen de Amerikaanse economie.

In deze uitstekende analyse van de politieke ontwikkelingen van de laatste dagen geeft Glenn Greenwald op het einde kort aan wat er nu gaat gebeuren:

Hier is de huidige versie van het nieuwste plan. Het is van een elegante simpelheid. De drie belangrijkste punten zijn:

1. De minister van Financiën, Hank Paulson, krijgt de macht om voor $700 miljard hypotheek-gerelateerde activa op te kopen.

2. Het plafond van de staatsschuld wordt opgetrokken naar $11.3 biljoen (11.300.000.000.000) - 37.000 dollar per Amerikaan, kind of volwassenen - om dit plan mogelijk te maken.

3. De beslissingen die Paulson maakt, mogen niet beoordeeld worden door rechtbanken of welke bestuurlijke vertegenwoordiging dan ook.

Anders gezegd: dit plan autoriseert Paulson om $700 miljard aan belastinggeld aan bedrijven te geven op welke manier hij dat ook maar wil, en niemand heeft het recht om zijn beslissingen te beoordelen of aan te vechten. 
Lees ook de rest van het artikel.

Ter vergelijking: dit bedrag van $700 miljard waarover Paulson vrijelijk mag beschikken is even groot als het totale budget van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Koen Swinkels

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl