Wie veroorzaakt inflatie?

Door Geld & Inflatie FAQ

12 september 2008

Over het verschil tussen centrale banken en valsmunters.

Het enige instituut dat het wettelijk toegestaan is geld te scheppen dat mensen als ruilmiddel moeten accepteren is de centrale bank, zoals de Amerikaanse Federal Reserve of de Europese Centrale Bank.

De meeste overheden verbieden hun burgers simpelweg om met goud te betalen.
Jij en ik zouden zelf een nieuw soort geld in het leven kunnen roepen, de Murray bijvoorbeeld. Maar er zullen waarschijnlijk maar weinig mensen zijn die ons geld accepteren als betaalmiddel omdat zij op hun beurt het moeilijk zullen vinden mensen te vinden de Murray te accepteren. Dit is zeker het geval als de Murray geen waarde heeft als een goed, zoals goud dat wel heeft.

Maar stel dat onze nieuwe munt wel volledig gedekt wordt door goud, in tegenstelling tot het fiatgeld van de overheid. in dat geval zouden mensen juist wel geneigd zijn met dit nieuwe geld te betalen vanwege alle voordelen die er aan goederengeld zitten. 

Het probleem is dat de meeste overheden burgers simpelweg verbieden om in goud of welke andere geldsoort dan ook te betalen. Vanuit het standpunt van de overheid is dit wel te begrijpen: aangezien goederengeld superieur is aan fiatgeld zou het fiatgeld van de overheid snel de concurrentiestrijd verliezen. Daarom verbood de overheid betalingen in goud en verplichtte ze burgers betalingen in fiatgeld te accepteren.Als jij of ik zelf proberen euro's of dollars bij te drukken, worden we opgepakt wegens valsemunterij. Centrale banken mogen dit wel.
Het is tegenwoordig dus zo dat fiatgeld vrijwel het enige geld is dat gebruikt wordt en dit fiatgeld wordt gecreëerd door centrale banken. Als jij of ik zelf proberen euro's of dollars bij te drukken, worden we opgepakt wegens valsmunterij. Alleen de centrale bank is het toegestaan zomaar geld bij te drukken en dus kan alleen de centrale bank de oorzaak van inflatie zijn. 

Dit maakt het alleen maar opmerkelijker dat centrale banken vaak juist worden gezien als inflatiebestrijders. Politici, journalisten en officials van de centrale banken beweren met droge ogen dat centrale banken nodig zijn om de inflatie in toom te houden. De redenen die hiervoor worden gegeven hebben we eerder in deze Geld & Inflatie FAQ ontkracht.

Volgende week het elfde deel in deze Geld & Inflatie FAQ 'Hoe creëren centrale banken geld?'

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl