United Airlines ziet ze vliegen

Door Paul Blair

16 juli 2008

Als speculanten de macht hebben om de prijs van olie op te drijven, waarom doen ze dit dan niet altijd?


Vandaag ontving ik een open brief van United Airlines die een bijzonder misleidende politieke agenda wil doordrukken. Het is een van de schandelijkste publieke vertoningen van incompetentie en ontwijking door de Amerikaanse zakenwereld van de laatste tijd.

 De luchtvaartmaatschappijen geven speculanten de schuld voor de hoge olieprijzen en eisen dat ze gestopt worden. Hiermee wordt een aantal onmiskenbare feiten genegeerd:

  • Telkens wanneer iemand olie of oliefutures koopt is er iemand die ze verkoopt. Die verkoper heeft ook verwachtingen. 
  • Als iemand vandaag veel olie opkoopt om deze later te verkopen, dan zal die persoon uiteindelijk die olie verkopen. De mate waarin dat opkopen de prijs nu omhoog stuwt, is gelijk aan de mate waarin de verkoop in de toekomst de prijs zal doen dalen. Het feit dat de futuremarkten zo'n daling niet verwachten is een goede indicatie dat speculatie niet de oorzaak is van de stijgende olieprijzen. Er is eigenlijk nergens het minste bewijs dat iemand op een voorraad van miljoenen vaten olie zit die van de markt gehouden wordt. (Behalve dan overheden, zoals de Amerikaanse, met hun "strategische oliereserves".) 
  • Het werkt op precies dezelfde manier met futurecontracten. Als iemand nu een oliecontract koopt voor levering op een later tijdstip, dan moet die persoon wanneer het contract afloopt ofwel de olielevering nemen, ofwel het contract verkopen. Er is geen netto effect op het olieaanbod. 
  • De luchtvaartmaatschappijen zeggen geschokt te zijn doordat "een vat olie meer dan 20 keer verhandeld kan worden alvorens het geleverd en gebruikt wordt; de prijs stijgt bij elke verhandeling." Maar als de markt in een dalende trend zou zitten, dan zou de prijs dalen bij elke verhandeling. Het aantal verhandelingen bewijst niets inzake de vraag of speculatie de prijzen doet stijgen.
  • Het bewijst evenmin dat speculatie de prijsschommelingen versterkt. In feite doet speculatie net het omgekeerde - het brengt de prijzen van vandaag in lijn met de verwachte prijzen van morgen. Als mensen vandaag kopen om morgen te verkopen dan zorgt dit ervoor dat de huidige prijzen dichter in de buurt komen van wat men veronderstelt dat de prijzen morgen zullen zijn. De prijzen van vandaag zullen hoger zijn dan zonder speculatie en de prijzen van morgen zullen lager zijn. En dit betekent ook dat de huidige verwachting van de prijzen van morgen lager zal zijn dan wanneer er geen speculanten zouden zijn.
Het feit dat speculanten handelen op basis van de verwachting van hogere prijzen in de toekomst betekent niet dat hun handelingen de oorzaak zijn van die verwachting.

Speculanten vormen een groep van kopers in de markt wiens activiteit de verwachting van hogere prijzen in de toekomst tegenwerkt. Het feit dat speculanten handelen op basis van de verwachting van hogere prijzen in de toekomst betekent niet dat hun handelingen de oorzaak zijn van die verwachting.

De reden waarom speculanten olie kopen is dat ze de huidige prijs willen behouden omdat ze voorspellen dat de prijzen in de toekomst hoger zullen zijn. Als ze zich daar in vergissen, dan zullen ze een hoop geld verliezen.

De luchtvaartmaatschappijen kopen ook oliefutures, omdat ook zij de huidige prijs willen behouden om de impact van stijgende prijzen in de toekomst te vermijden. Wat de luchtvaartmaatschappijen zeggen is dat zij de mogelijkheid zouden moeten hebben om de huidige prijzen te bevriezen, maar andere mensen niet. Waarom niet? Omdat die andere mensen "hebzuchtige speculanten" zijn, terwijl luchtvaartmaatschappijen altruïstische dienaars van de consument zijn.En dat is waar deze hele zaak op neerkomt. Er is geen enkel geldig bewijs waarom speculatie de prijs van olie zou doen stijgen. Maar omdat "iedereen weet" dat hebzucht de bron is van alle problemen in de wereld moet het ook wel de bron van dit probleem zijn, en het gemakkelijkste zwarte schaap is dan "de hebzuchtige speculant."

Er is geen enkel geldig bewijs waarom speculatie de prijs van olie zou doen stijgen.

Het idee dat speculatie hogere prijzen veroorzaakt, komt neer op de gedachte dat prijzen stijgen omwille van bepaalde hebzuchtige mensen die willen dat ze stijgen. Maar als men prijzen gewoonweg naar wens kan doen stijgen, waarom gingen die prijzen dan tien jaar geleden al niet door het plafond? Waarom gaan ze niet altijd in elke markt door het plafond? Waarom verlagen de hebzuchtige speculanten à la baisse de prijzen niet door te wensen dat ze zouden dalen?

Als de luchtvaartmaatschappijen er in slagen om mensen te overtuigen dat hun verdwaasde ideeën juist zijn, dan gaan ze precies krijgen wat ze verdienen. Want als speculatie beperkt wordt, wie gaat hen dan de oliefuturecontracten verkopen die ze gebruiken om zich in te dekken tegen de toekomstige prijsstijgingen? Als het moeilijker wordt een verkoper te vinden, wat zal er dan gebeuren met de prijs van deze contracten?

[A]ls men prijzen gewoonweg naar wens kan doen stijgen, waarom gingen die prijzen dan tien jaar geleden al niet door het plafond?

Misschien willen ze alleen maar speculerende kopers aan banden leggen, en niet speculerende verkopers. Stel je voor wat voor effect dat zou hebben op de olieprijs - is er ook maar iets denkbaar dat meer paniek kan creëren op de markt bij het vooruitzicht op hogere prijzen?

Iedereen die aandelen in luchtvaartmaatschappijen heeft is het, op zijn minst, aan zichzelf verplicht om zich te verzekeren dat iedereen die heeft meegewerkt aan deze beschamende campagne, te beginnen met de CEO van United Airlines, ontslagen wordt. Deze mensen zijn de levende incarnatie van James Taggart, de verdorven zakenman uit Ayn Rands Atlas Shrugged.

Vertaling: Johan Branders

Origineel artikel: United Airlines Incompetent and Disgraceful Political Agenda: Fly the Anti-American Communist Skies

Gerelateerde links:
- Leve de speculant!
- Slachtofferloze misdrijven

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl