Belasting Bevrijdingsdag!

Door TaxPlanning

11 april 2008

23 april is het weer zover voor veel Amerikanen, Belasting Bevrijdingsdag, oftewel Tax Freedom Day zoals zij het noemen. Het klinkt als een feestdag, en dat is het eigenlijk ook.

23 April is de dag waarop de Amerikanen de belastingen voor dat jaar hebben afbetaald, en voor zichzelf kunnen gaan werken. Oftewel, de gemiddelde Amerikaan werkt 113 dagen, enkel en alleen om zijn belastingen te kunnen betalen.

De Tax Foundation berekent ieder jaar wat de burgers in Amerika aan belasting verschuldigd zijn. Uit het rapport dat de Tax Foundation in april heeft gepubliceerd blijkt dat in het jaar 1900 Tax Freedom Day nog op 22 januari viel. De gemiddelde belastingdruk was toen nog slechts 5,9%!

Omdat de Amerikaanse staten verschillende belastingtarieven kennen, valt de Tax Freedom Day ook op verschillende data. De burgers uit Alaska zijn op 29 maart al van hun belastingschuld af, de burgers uit Connecticut zullen echter tot 8 mei door moeten werken.

Uit het rapport blijkt tevens dat er langer gewerkt moet worden om de belastingschuld te betalen, dan voor eten, kleren en onderdak gezamelijk. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar een dergelijk rapport op basis van de Nederlandse cijfers. Publicatie en het uitroepen van een feestdag zal het bewustzijn der belastingplichtigen vergroten, en dientengevolge een grotere druk leggen op Den Haag om de belastingen te verlagen en binnen het budget te blijven.

Tax-planning.nl is daarom ook voorstander van het uitroepen van een Nederlandse Belasting Bevrijdingsdag. Een grove schatting zegt ons dat deze toch enkele maanden later zal zijn dan in de VS, namelijk op 18 juni. Een nauwkeuriger berekening zal moeten aantonen wat de precieze datum is, welke we zullen gaan uitroepen tot Belasting Bevrijdingsdag.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de redactie van Taxplanning.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl