Is belasting diefstal?

Door Redactie

26 februari 2008

Een vermakelijk radiodebat op BNR tussen belastingadviseur Toine Manders en Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie, over de morele kant van belastingheffing.

Toine Manders betoogt dat belasting diefstal is omdat er geen vrijwillige overeenkomst is tussen belastingplichtige en de overheid.

Volgens professor Stevens (die gaande het debat steeds roder wordt - zie foto) is belasting geen diefstal maar iets wat we met z'n allen hebben afgesproken. Toch meent ook hij dat er een element van onvrijwilligheid is bij belastingheffing: "Het is volstrekt naïef  om te denken dat mensen bereid zouden zijn helemaal uit vrije wil en met een totaal overzicht wat allemaal nodig is datgene gaan financieren wat zij vinden dat gefinancierd moet worden. "

De heer Stevens brengt helaas weinig argumenten naar voren waarom belasting geen diefstal zou zijn. Wel meent hij dat hetgeen Toine Manders zegt kwalijk, onfatsoenlijk, infaam en laag bij de gronds is. Bovendien staat het ver van de juridische belevingswereld.

Luister hier naar het interview (mp3). En kijk en luister hier naar de video.


Professor L. Stevens en Toine Manders

Er zijn tenminste vier redenen te bedenken waarom veel mensen denken dat belastingheffing niet net zo immoreel is als diefstal.

Ten eerste kan men gewoon netto ontvanger zijn via bijvoorbeeld een overheidsbaan of een uitkering en zou men dus zonder belasting baan of uitkering verliezen.

Ten tweede hebben velen niet eens door hoeveel belasting ze betalen omdat deze vaak onzichtbaar worden geind (zoals BTW of benzineaccijns). Van werknemers wordt automatisch de loonbelasting ingehouden door de werkgever. Hoe anders zou men over belasting spreken als men het eerst in eigen handen zou hebben gehad? 

Ten derde: of je werkelijk vindt dat belasting geen diefstal is blijkt wanneer je vrij bent het niet te betalen. En aangezien iedereen weet dat je er niet onderuit kan komen zal menigeen er in berusten en menen dat het zo wel goed is.

Ten vierde weten verreweg de meeste mensen niet hoe een samenleving zou kunnen functioneren zonder belastingheffing. Doordat het in hun ogen noodzakelijk is, kan het geen diefstal zijn.

Het goede nieuws is dat een samenleving zonder belastingheffing wel degelijk mogelijk is:
De overheid is de enige organisatie in de samenleving die haar middelen legaal met dwang verkrijgt in plaats van door productie en verkoop van goederen en diensten. Dat de overheid andermans geld uitgeeft is niet alleen moreel verkeerd, praktisch gezien is het een ramp. Als u uw zuurverdiende geld uitgeeft probeert u de beste kwaliteit en laagste prijs te krijgen. Wie echter andermans geld besteedt zal veel minder letten op kwaliteit en prijs. [...]

De vrije markt is de beste manier voor de creatie van welvaart en daarmee ook welzijn. Niemand wil dat de overheid, zoals in het voormalige Oostblok, krakkemikkige milieuvervuilende Trabantjes voor ons maakt, met ook nog eens tien jaar levertijd. Waarom blijven we dan wel volharden in de gedachte dat de overheid een grote monopolistische rol moet spelen in zaken als onderwijs, zorg en veiligheid? [...] 

De overheid is geen Robin Hood die de rijken besteelt en het geld aan de armen geeft. In werkelijkheid steelt de staat van zowel arm als rijk en houdt daarmee een gigantisch en inefficiënt bureaucratisch systeem in stand. Vervolgens krijgen zowel arme als rijke mensen er iets voor terug in de vorm van uitkeringen en subsidies, maar dat staat in geen verhouding tot de enorme kosten.
Lees verder.

Gerelateerde link: Toine Manders: Belasting is gelegaliseerde roof

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl