Hoeveel belasting betaalt u?

Door Redactie

27 december 2007

Elsevier berekende de belastingdruk voor vier fictieve huishoudens. Zij zijn jaarlijks minimaal eenderde van hun inkomen kwijt. Nieuwsgierig naar het bedrag dat u betaalt?

Bent u in loondienst, dan wordt een aanzienlijk deel van de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent door uw werkgever ingehouden. Deze brengt uw loonbelasting en sociale premies in mindering op uw bruto loon. Dat gaat als volgt:

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/sociale premies

 

 

Tot 65 jaar

65 +

1

t/m 17.319

33,65 procent

15,75 procent

2

17.320 – 31.122

41,40 procent

23,50 procent

3

31.123 – 53.064

42 procent

42 procent

4

53.065 of meer

52 procent

52 procent

De loonbelasting varieert van 2,5 procent in de eerste schijf – voor inkomen tot 17.319 euro - tot 52 procent in de vierde schijf voor het inkomen boven 53.065 euro.
Sociale premies worden alleen over het inkomen in de eerste twee schijven – tot 31.122 euro – geheven en bedragen 31,15 procent van het loon. Hier kunt u eenvoudig uitrekenen wat er netto overblijft van uw brutoloon.

Naast loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen zijn werknemers premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd. Die worden echter meestal vergoed door de werkgever.

Belasting op vermogen, woning en auto
Wie een vermogen van meer dan 20.014 euro heeft, betaalt over het bedrag boven die vrijstelling 1,2 procent vermogensrendementheffing over. Fiscale partners mogen van elkaars vrijstelling gebruik maken.

Huizenbezitters betalen belasting over het fictieve inkomen uit hun eigen woning, ook bekend als het eigenwoningforfait. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan 75.000 euro bedraagt het eigenwoningforfait 0,55 procent van die WOZ-waarde. Over dat bedrag zijn huizenbezitters inkomstenbelasting verschuldigd.

Wie een auto van de zaak heeft en daarmee jaarlijks meer dan 500 privékilometers rijdt, moet over de waarde van zijn auto belasting betalen. Dat werkt als volgt: de werknemer telt 22 procent van de cataloguswaarde van zijn auto bij zijn inkomen op, en betaalt daar belasting over. Hier is te berekenen hoe hoog die belasting uitvalt.

Sommige werknemers nemen het niet zo nauw met die 500 privékilometers, heeft de fiscus in het verleden meermalen gemerkt. Zij rijden meer, maar betalen desondanks geen belasting. Wie dat doet, moet oppassen. De Belastingdienst controleert met flitsauto’s op het privégebruik van auto’s van de zaak.


Lees meer over de belastingberekening op de site van Elsevier.

Lees het bijbehorende artikel in het weekblad Elsevier.

 

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl