De oorzaak van files

Door Redactie

5 januari 2007

Ondanks spitsstroken, 80 km zones en dergelijken neemt het fileleed elk jaar weer enorm toe. Volgens de ANWB is de totale filezwaarte (filelengte maal fileduur) in 2006 landelijk gezien met ongeveer 6 procent toegenomen ten opzichte van 2005.

De overheid probeert tevergeefs de burger in het openbaar vervoer te lokken, voornamelijk door automobilisten te pesten. Maar dat de files toenemen is geen wonder voor wie kijkt wat onze overheid investeert in het wegennet.

Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat de overheid in het jaar 2004 ongeveer drie maal zoveel uit verkeersbelastingen (15 miljard euro) heeft ontvangen als het aan verkeersvoorzieningen uitgaf (5 miljard). Die 15 miljard wordt vrijwel volledig opgehoest door automobilisten.

Daarmee komt de verhouding Auto-inkomsten : Auto-uitgaven op ruwweg 7 : 1. De oorzaak van files is dan ook eenvoudig gevonden.
De inkomsten-uitgavenverhouding van 3 : 1 blijkt zelfs nog veel te rooskleurig. Wie namelijk denkt dat die 5 miljard ook grotendeels ten goede komt aan het autowegennet komt bedrogen uit. Van die 5 miljard werd immers 1,4 miljard euro aan de vrienden van het spoor uitgegeven en 1,2 miljard aan megaprojecten als de Betuwelijn en de HSL lijn, dus eveneens ten gunste van de Railrunners.

Volgens de BOVAG investeert Den Haag slechts zo'n 2,2 miljard in rijkswegen en lokale en regionale infrastructuur. Daarmee komt de verhouding Auto-inkomsten : Auto-uitgaven op ruwweg 7 : 1. De oorzaak van files is dan ook eenvoudig gevonden. De overheid moet niet zeuren over spitsstroken en andere maatregelen die niet of amper helpen. Bijbouwen zou het devies moeten zijn. Desnoods de met dubbeldekswegen zoals men in andere landen kent.

Het is duidelijk, de overheid ziet in de Nederlandse automobilist zowel een koe als een hond. Een koe om uit te melken en een hond om af een toe een kluif toe te werpen.

Lees de cijfers na in dit BOVAG rapport (in PDF). De cijfers voor 2006 zullen niet veel verschillen. Hieronder een afbeelding met een deel van pagina 36.Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl