Staatsjournaal

Door Redactie

17 september 2004

Het NOS Journaal is een staatsjournaal. Niet omdat wat ze uitzenden direct bepaald wordt door de regering, maar omdat het Journaal een onderdeel is van de overheid. Het wordt immers door de staat gefinancierd. En de politiek heeft indirect invloed omdat het bestuur van de NOS door de politiek wordt benoemd.

Al decennia lang is de voorzitter van de NOS meestal een ex-politicus. Ook is de directe link tussen het Journaal en de politiek misschien sterker dan we denken. Oud-hoofdredacteur Nico Haasbroek suggereerde twee jaar geleden in het tv-programma Storing dat de RVD soms de berichtgeving van het Journaal regisseert. Deze warme band lijkt bevestigd door het feit dat tot nu toe twee ex-Journaal-medewerkers hoofddirecteur van de RVD werden.

Een staatsjournaal staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Op het moment dat Gorbatsjov de glasnost invoerde, was er daarmee ook nog geen echte vrijheid van meningsuiting. Weliswaar mochten mensen voortaan vrij hun mening geven, de middelen daartoe bleven beperkt. De overheid bezat immers nog steeds vrijwel alle media.

Naarmate meer media in privéhanden komen, zal de vrijheid van meningsuiting beter floreren. Dus is de vrije meningsuiting nog niet volledig zolang er een publiek omroepbestel is. Een overheid die het nieuws beïnvloedt, is helemaal erg. We zouden het vreemd vinden als de staat op kosten van de belastingbetaler een (vals) concurrerende krant zou uitbrengen, vol politieke propaganda. Waarom zouden we hetzelfde op tv wel accepteren?

Het Journaal moet worden afgeschaft óf geprivatiseerd.

Henry Sturman

Henry Sturman schrijft elke week in HP/De Tijd over de progressieve vooringenomenheid van het NOS Journaal. De vrije markt komt er bij het Journaal vaak niet goed van af. Sturman weet genadeloos die impliciete, diepgewortelde vooronderstellingen naar boven te brengen waaruit de vijandigheid, maar vooral ook de onwetendheid van het Journaal over de vrije markt blijkt. 'Ter lering ende vermaeck' zal Meervrijheid.nl de komende tijd dan ook die columns publiceren die handelden over het Journaal en de vrije markt.MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl