Vrouwenleger

Door Bart Croughs

13 september 2004

De staatssecretaris van Defensie werkt aan een actieplan om meer vrouwen in het Nederlandse leger te krijgen. Zijn streefcijfer is twaalf procent vrouwelijke militairen in 2010.

Je kunt je afvragen of dit een goed idee is. De aanwezigheid van vrouwen in het leger brengt heel wat nadelen met zich mee. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek wat ouderwetse macho’s altijd al vermoedden: de doorsnee vrouwelijke militair is fysiek te zwak, heeft te weinig uithoudingsvermogen en is te blessuregevoelig om goed te kunnen functioneren. Ook psychisch houdt het niet over. Vrouwen in het leger hebben in het algemeen weinig zin om dat te doen waarvoor militairen uiteindelijk worden ingehuurd: oorlog voeren. Bovendien zijn vrouwen door zwangerschap minder inzetbaar. Daarbij komt dat de seksschandalen die sinds de opmars van vrouwen in het leger regelmatig uitbreken, niet echt bevorderlijk zijn voor de moraal. Tot slot komt het vooruitzicht van vrouwen die worden verkracht en terugkeren in lijkenzakken de publieke steun voor het voeren van oorlog waarschijnlijk ook niet ten goede.

Maar dit alles betekent niet dat vrouwen moeten worden geweerd uit het leger. Integendeel. Theoretisch wordt de Nederlandse belastingbetaler gedwongen het leger te financieren zodat het leger hem kan beschermen tegen agressie. In de praktijk wordt het Nederlandse leger alleen ingezet om op kosten van de belastingbetaler verre volkeren gelukkig te maken. Gevolg van deze gewapende ontwikkelingshulp is dat het risico op terrorisme toeneemt: sinds het Nederlandse leger in Irak kampeert, worden we om de oren geslagen met terreuralarm. Een instituut dat theoretisch bedoeld is om de Nederlandse bevolking te beschermen, zorgt dus in de praktijk alleen maar voor meer onveiligheid. Dit is overigens niet echt verwonderlijk: er is hier nu eenmaal sprake van een overheidsdienst, en het leveren van anti-diensten is een specialiteit van de overheid.

Meer vrouwen in het leger kan hier uitkomst bieden. Hoe vrouwelijker het leger, hoe kleiner het risico dat het daadwerkelijk wordt ingezet.

Aangezien vrouwen meer dan vijftig procent van de bevolking uitmaken, is het huidige streefcijfer van twaalf procent vrouwelijke militairen uiterst seksistisch, discriminerend en vrouwvijandig. Op naar de vijftig procent!

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl