Privatiseer de WAO

Door Redactie

1 maart 2002

Fortuyn stelt dat de WAO afgeslankt moet worden en alleen moet uitkeren aan mensen met een beroepsziekte. Kankerpatienten zouden dan geen WAO-uitkering meer ontvangen. Veel beter zou het zijn als Fortuyn zou pleiten voor afschaffing van de WAO waarbij mensen zich vrijwillig en naar eigen wensen kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft de volgende voordelen:


1- Mensen kunnen meer geld vrijelijk besteden. Het biedt mensen de vrijheid om zich "a la carte" te verzekeren". Mensen die kanker meeverzekerd willen hebben kunnen daarvoor kiezen. Mensen die een terminale ziekte hebben kunnen beslissen te stoppen met het betalen van een premie. Mensen die zich helemaal niet verzekeren kunnen het geld uitgeven, beleggen of sparen en komen in de bijstand.

2- Verzekerden weten waar ze aan toe zijn omdat ze een contract tekenen met de verzekeringsmaatschappij. Huidige WAO-ers hebben nooit een contract getekend met de overheid en zijn hun uitkering totaal niet zeker. De overheid beslist wie, wat en hoeveel betaalt aan WAO premie terwijl de "verzekerden" geen enkele zekerheid wordt geboden omtrent de regels wat betreft het uitkeren. Verzekerden zijn zo helemaal nergens zeker van. Wie nu betaalt weet niet of politici in 2015 nog wel bereid zijn WAOers geld uit te keren (zelfde met AOW). Een geprivatiseerde WAO verlost arbeidsongeschiktheid van de willekeur en het 4-jaren-blikveld van bestuurders.

3- Premies zullen waarschijnlijk omlaag gaan omdat werkgevers en vakbonden geen overtollige werknemers meer in de WAO kunnen parkeren. Tevens zullen verzekeringsmaatschappijen proberen te voorkomen dat werkschuwen een uitkering ontvangen.

4- Het verlost de maatschappij van een systeem waarbij de huidige premiebetalers betalen voor de huidige premie-inners. Het huidige AOW systeem is opgezet als een enorm piramidespel. Het gaat namelijk goed zolang de bevolking groeit. Wanneer de groei stopt valt het in elkaar als een kaartenhuis.

Het wordt steeds duidelijker dan de overheid een dure, inflexibele en onbetrouwbare verzekeringsmaatschappij is. Zo is ook de Sociale Dienst in Amsterdam een totale chaos (zelfs sociaal-democraten zijn daarvan overtuigd). De overheid zou hooguit regels moeten maken omtrent verzekeringen en niet de uitvoering ervan op haar schouders nemen.

I spent a lot of money on wine and women and like a fool I squandered the rest. - Benny Hill

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl