Leden lopen weg bij de omroepen

Door Redactie

9 september 2004

Naast gestaag dalende marktaandelen heeft de publieke omroep ook te kampen met een flinke afname van de ledenaantallen. De voorheen zo populaire AVRO spant de kroon: de Algemene heeft de afgelopen twaalf jaar meer dan eenderde van zijn leden verloren, zo’n 216.000 mensen. Het ledenaantal kelderde van 608.885 in 1992 naar 392.933 op de peildatum in maart dit jaar, zo blijkt uit een steekproef van het Commissariaat voor de Media.

Het totaal aantal leden van omroepverenigingen daalde sinds 1992 van ruim 3,7 miljoen naar ruim 3,2 miljoen. Dit staat in schril contrast met de stijging van het aantal huishoudens: van ruim 6,2 miljoen naar ruim 7,0 miljoen.

Volgens een woordvoerder van de AVRO wordt deze omroep vooral getroffen door natuurlijk verloop. „We hebben nogal wat oudere leden.” Daarnaast is er sprake van een maatschappelijke trend, dat mensen zich niet zo snel meer binden via een lidmaatschap. Ten slotte zijn leden van een omroepgids niet langer automatisch lid van de desbetreffende omroep.

De EO houdt zijn leden het best vast: het aantal daalde slechts licht van 499.410 naar 476.169 (ongeveer 5 procent). De ledenverliezen van de andere omroepen variëren van 18 (KRO) tot 31 procent (VPRO). BNN (sinds 1998 publieke omroep) is de enige stijger: van 107.442 naar 216.446. De Nieuwe Omroep heeft volgens de peiling 52.191 leden en MAX 65.155.

Beide organisaties doen een poging om in 2005 tot het bestel te worden toegelaten. Daarvoor moet een vereniging minstens 50.000 leden hebben. Het Commissariaat kijkt ook naar de beleidsplannen en maakt later deze week bekend of de nieuwe initiatieven aan de eisen voldoen. Uiteindelijk beslist de staatssecretaris (Media) over de toelating. De bestaande omroepen hebben niets te vrezen. Enkel BNN haalt niet de norm van 300.000 leden maar voor de jongerenomroep is een uitzondering gemaakt.

Bij de steekproef zijn leden van omroepen die hun contributie niet hebben betaald, nog geen zestien jaar waren, niet in Nederland woonden of als abonnee van een omroepblad geen wilsverklaring hadden afgegeven dat zij ook lid willen zijn, niet meegeteld. Personen die meer dan eens in een bestand voorkwamen, telden één keer mee. De cijfers die de omroepverenigingen in maart zelf bij het Commissariaat hadden opgegeven, weken ongeveer 7 procent af van de officiële vaststelling.

Dit nieuwsbericht verscheen eerder in dagblad de Telegraaf.

Gerelateerde link:
- Bart Croughs: Maffia-omroep verliest monopolie

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl