'Winst maken is heel gezond'

Door Redactie

31 augustus 2004

Trouw bericht over de aankomende gedeeltelijke privatisering van de Nederlandse gezondheidszorg: 'Winst maken in de gezondheidszorg moet kunnen, vindt minister Hoogervorst. Morgen bespreekt de Kamer zijn voorstel om het winstverbod op te heffen. Ruim baan dus voor de Ziekenhuis NV, met Duitsland als lichtend voorbeeld? Daar zijn de commerciële ziekenhuizen een groot succes. En de patiënten zijn ook tevreden.'

[...]

'Doel: noodlijdende ziekenhuizen opkopen en commercieel exploiteren. Want als je een ziekenhuis exploiteert als een gewoon bedrijf kan het al snel 25 procent goedkoper, denkt Sturkenboom.'

[...]

Want na vijftien jaar praten lijken concurrentie en marktwerking in de zorg werkelijkheid te worden. Minister Hoogervorst (VVD, volksgezondheid) wil de ziekenhuiswereld loskoppelen van het overheidsinfuus en het mes zetten in het woud aan regels en voorschriften voor de sector. Morgen moet de Tweede Kamer een oordeel geven over zijn voorstel om het verbod op winst in de zorg op te heffen. Winst moet meteen uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouder, vindt de minister. Nieuwe tijden breken aan, de Ziekenhuis NV komt eraan.

In een toelichting op zijn plannen schetst Hoogervorst talloze voordelen. Kortere wachtlijsten bijvoorbeeld. En een betere kwaliteit. ,,Snellere en meer zorgaanbieders, meer privaat kapitaal en dus meer concurrentie. En verder zal het instellingen aanzetten tot een betere bedrijfsvoering, hogere productiviteit en tot klantgericht, efficiënt en innovatief gedrag.''


Vooral de opstelling van de patientenorganisaties is verheugend:

Iris van Bennekom, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). ,,De markt zit nu muurvast. En concurrentie is echt gezond.'' Zo zijn volgens Van Bennekom de laatste maanden in Den Haag opvallend veel patiënten aan hun heup geholpen nadat de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen begin dit jaar bekendmaakte overal in het land orthopedische operaties te willen gaan uitvoeren. ,,En ziekenhuizen die slecht presteren, doen dat vaak jarenlang ongestraft. Het ziekenhuis in Den Helder, waar ik vandaan kom, kampt bijvoorbeeld al jaren met financiële problemen. En er verandert nooit iets.''

[...]

Maar de minister heeft, zo concludeert Van Bennekom tevreden, wel voldoende oog voor het gevaar van selectie van patiënten. Commerciële ziekenhuizen zouden in de verleiding kunnen komen om vooral winstgevende zorg (vooral eenvoudige ingrepen als staaroperaties, heupen en knieën) aan te bieden en dure patiënten door te schuiven naar gewone ziekenhuizen. Voor de kosten van prijzige topklinische en acute zorg zal, zo wil Hoogervorst, de overheid blijven opdraaien.

,,Als daar een goed bekostigingssysteem voor komt, is dat natuurlijk prima'', zegt Van Bennekom. De patiëntenorganisatie zegt nuchter dat selectie nu ook al bestaat. ,,De huidige praktijk is dat ziekenhuizen patiënten met gedragsproblemen, of mensen die dure medicijnen nodighebben of complexe zorg, parkeren op een wachtlijst.''


Lees verder op Trouw.(registratie verplicht)


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl