EU-verkiezingen

Door Henry Sturman

29 augustus 2004

De primaire taak van een staatsjournaal is campagne te voeren voor de heerschappij van de staat. En aangezien we in een democratische staat leven, moet het NOS Journaal ons dus wijsmaken dat democratie niet de dictatuur van de meerderheid is, maar een vorm van zelfbeschikkingsrecht. Vandaar dat de achtuurjournaals van vorige week maar liefst 38 minuten lang propaganda maakten voor de EU-verkiezingen. En dat terwijl ze helemaal niets te melden hadden.

Het enige significante stukje nieuws betrof de verkiezingsuitslag. Die duurde twintig seconden. De overige 37 minuten en veertig seconden werden gevuld met zinloos gebrabbel over zaken als het nut van stemmen, de lage opkomst, verkiezingsspotjes, de Dierenpartij, een schaduwverkiezing onder scholieren, de spannende strijd tussen PvdA en CDA, de naamsbekendheid van de lijsttrekkers, de gezelligheid bij de stembureaus, de leeftijden van stemmende oudjes en de taalstrijd bij de verkiezingen in België.

Vermakelijk was dat Philip Freriks aan correspondent Paul Sneijder vroeg of kiezers die niet stemmen zichzelf niet tekort doen. Maar Sneijder trapte er niet in: “Nou, het is natuurlijk niet aan mij om te zeggen wat de Europese kiezer moet doen.” Helaas opinieerde Sneijder even later wel dat de EU de beste garantie voor vrede in Europa is.

Het Journaal over de ‘gulle’ EU-subsidies: “Je zou dus verwachten: dikke rijen dankbare kiezers die niet kunnen wachten tot ze hun stem mogen uitbrengen.” Later meldt het Journaal dat de EU jaarlijks zo’n dertig miljard euro verspilt. ‘Lange rijen boze belastingbetalers’ was dus logischer geweest.

Henry Sturman

Henry Sturman schrijft elke week in HP/De Tijd over de progressieve vooringenomenheid van het NOS Journaal. De vrije markt komt er bij het Journaal vaak niet goed van af. Sturman weet genadeloos die impliciete, diepgewortelde vooronderstellingen naar boven te brengen waaruit de vijandigheid, maar vooral ook de onwetendheid van het Journaal over de vrije markt blijkt. 'Ter lering ende vermaeck' zal Meervrijheid.nl de komende tijd dan ook die columns publiceren die handelden over het Journaal en de vrije markt.


Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl