Een zwaar middel

Door Henry Sturman

25 augustus 2004

Over het vastgelopen voorjaarsoverleg zei het NOS Journaal op 26 mei: “Het kabinet dreigt een zwaar middel in te zetten tegen de vakbonden: het niet-algemeen verbindend verklaren van de cao’s. Dat betekent dat een afgesloten cao niet langer verplicht geldt voor een hele sector, en dat betekent waarschijnlijk tevens minder bescherming voor de werknemer.”

Het algemeen verbindend verklaren van cao’s is een vorm van dwang, omdat het inhoudt dat werkgevers en werknemers die part nog deel aan de onderhandelingen hadden, niet vrij zijn om andere afspraken te maken. Het toepassen van dwang is een zwaar middel. Maar het is vreemd om het afschaffen van dwang een ‘zwaar middel’ te noemen. Aan de andere kant: van de voorstanders van dwang kun je dergelijke terminologie verwachten.

Verder opinieert het Journaal dat de overheidsdwang in kwestie de werknemer beschermt. Maar hoe kun je het inperken van de vrijheid van werknemers om zelf over lonen en arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, ‘bescherming’ noemen? En omdat verplichte cao’s tot hogere lonen dan het marktloon kunnen leiden, veroorzaakt dat werkloosheid – en hogere belastingen om de uitkeringen te kunnen betalen. Als werknemers te duur worden, zullen werkgevers immers minder snel mensen aannemen. Ook het veroorzaken van werkloosheid en hogere belastingen kun je moeilijk een vorm van werknemersbescherming noemen.

Van een links opiniejournaal verwacht je dat het partij trekt voor de arbeider. Ironisch genoeg heeft het Journaal niet door dat vakbonden de vijand van de arbeider zijn.

Henry Sturman

Henry Sturman schrijft elke week in HP/De Tijd over de progressieve vooringenomenheid van het NOS Journaal. De vrije markt komt er bij het Journaal vaak niet goed van af. Sturman weet genadeloos die impliciete, diepgewortelde vooronderstellingen naar boven te brengen waaruit de vijandigheid, maar vooral ook de onwetendheid van het Journaal over de vrije markt blijkt. 'Ter lering ende vermaeck' zal Meervrijheid.nl de komende tijd dan ook die columns publiceren die handelden over het Journaal en de vrije markt.

Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl