Filantropie in de lift

Door Redactie

1 augustus 2004

Filantropie is het vrijwillig ter beschikking stellen van privaat geld aan publieke en private doelen door individuen, fondsen en bedrijven. The Economist brengt deze week een 'special survey' over filantropie en schetst daarin een rooskleurig beeld voor de toekomst van het vrijwillig weggeven van rijkdommen. In het artikel komt ook de verhouding tussen staatsweldoenerij en private weldoenerij aan bod. Ook de tendensen naar een steeds zakelijker benadering van charitatieve instellingen worden behandeld. De survey is ook voor niet-abonnees toegankelijk.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl