Apartheid

Door Bart Croughs

21 juli 2004

Het CDA werd erg boos toen Hirsi Ali die partij ervan beschuldigde apartheid op scholen voor te staan.

Vanwaar die boosheid? Hirsi Ali heeft gelijk: vrijheid van onderwijs en vrije schoolkeuze voor ouders leidt ertoe dat er naast gemengde scholen ook blanke scholen ontstaan en zwarte scholen, moslimscholen, joodse scholen en christelijke scholen. Apartheid dus.

De reden voor de boosheid van het CDA is in Zuid-Afrika te vinden. Dit land stelde apartheid verplicht, en bezorgde het zo een slechte naam. Mensen werd verboden met elkaar te trouwen als ze van verschillend ras waren, huiseigenaren in blanke wijken werd verboden hun woning aan zwarten te verhuren, enzovoort. Kortom, het apartheidsregime maakte inbreuk op de vrijheid van eenieder om zich op basis van wederzijdse instemming te associëren met mensen van eigen keus.

Hirsi Ali is niet de enige tegenstander van de vrijheid van onderwijs die graag met de term apartheid schermt. Elsbeth Etty, Kader Abdolah, Agnes Kant, Jan Marijnissen, Zalm, Paul Scheffer – de lijst is eindeloos. Zelfs H.J. Schoo oreerde vanaf zijn kansel in de Volkskrant dat Nederland vanwege de ‘onderwijsapartheid’ niet langer ‘buiten het kwaad staat’.

Het gebruik van de term apartheid is opzettelijk, vanwege de associatie met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Gedwongen apartheid zoals in Zuid-Afrika plaatsvond, is verwerpelijk, en dus is vrijwillige apartheid ook verwerpelijk. Gedwongen seks is verwerpelijk, en dus is vrijwillige seks ook verwerpelijk.

'De ideologie die gebruikt wordt om tirannie te rechtvaardigen, is veranderd [...] maar de tirannie is gebleven.'
Wie zijn de ware intellectuele nazaten van de Zuid-Afrikaanse tirannie? Wie wil, zoals het apartheidsregime deed, inbreuk maken op de vrijheid van mensen zelf uit te maken met wie ze omgaan? De voorstanders van vrijheid van onderwijs en vrije schoolkeuze? Of misschien toch de tegenstanders?

De ideologie die gebruikt wordt om tirannie te rechtvaardigen, is veranderd – apartheid is als ideaal vervangen door integratie – maar de tirannie is gebleven. De vrije burger die zelf wel uitmaakt met wie hij omgaat of waar zijn kind op school gaat, is voor de Hollandse integratietirannen een even groot taboe als het voor de Zuid-Afrikaanse apartheidstirannen was. Gedwongen apartheid moet plaatsmaken voor gedwongen integratie.

De vooruitgang is niet te stoppen.

Bart Croughs


Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl