Medisch bulletin

Door Redactie

24 juni 2004

De afgelopen twee weken berichtten de media enthousiast over twee medische kwesties: boren bij de tandarts wordt overbodig door het gebruik van ozongas, en de behandeling van kanker zal beter worden door specialisatie. Boren is geen pretje, weet iedereen, en volgens de betrokkenen kunnen honderden mensen met kanker gered worden door de voorgestelde oprichting van gespecialiseerde kankercentra. Klinkt goed dus, die nieuwe ontwikkelingen, maar de grote vraag is: waarom zijn die twee 'vernieuwingen' niet al lang ingevoerd?

Boren
Planet Internet meldt dat hoewel het ozon-gas alternatief voor boren alleen maar voordelen lijkt te hebben, '"...de tandheelkundigen in het land nog maar bar weinig interesse [lijken] te hebben. “De Nederlandse tandheelkunde is zeer ontwikkeld, maar de tandartsen hier zijn ook erg terughoudend. Ze willen eerst kijken of het allemaal wel werkt. Bovendien houdt een dure investering hen vaak tegen”, zegt een medewerker van Ozon TandZorg tegen Planet Internet.'

Het is niet verwonderlijk dat tandartsen nauwelijks interesse hebben. Waarom zouden ze ook? Ze handelen in een door de overheid ingesteld kartel en hebben dus nauwelijks concurrentie van elkaar of van buitenstaanders. Waarom zou je je dan allerlei nieuwerwetse apparatuur aanschaffen om het zo de klant beter naar de zin te maken? De klant komt toch wel, ze heeft immers geen keus. En het is al moeilijk zat om een tandarts te vinden die nog nieuwe mensen aan wil nemen in zijn praktijk.

Tandartsen op de vrije markt zullen daarentegen er alles aan doen om op de wensen van hun klanten in te spelen: investeringen betalen zich dan dubbel en dwars terug. Allerlei verschillende technieken en behandelingen zullen worden aangeboden om zo aan de diversiteit van wensen tegemoet te komen. Die behandelingen waar klanten niet tevreden mee zijn, gaan ten onder, en de goede blijven over, zorgen voor winst en daarmee vaak voor nieuwe investeringen.

Denk hier eens aan als je de volgende keer in de tandartsstoel zit, en met gesloten ogen het geluid van de boor steeds dichterbij hoort komen...

Kanker
Doordat artsen vaak weinig gespecialiseerd zijn en bijvoorbeeld slechts twee of drie keer per jaar een bepaalde vorm van kanker opereren, maken ze meer fouten dan artsen die dit werk wekelijks of dagelijks doen. Arbeidsspecialisatie zorgt voor efficiëntie en kwaliteit. Volgens de reportage van Netwerk overlijden hierdoor jaarlijks honderden mensen, die gered zouden kunnen worden als de versnippering van kankerbehandelingen wordt tegengegaan door oprichting van gespecialiseerde kankercentra.

Feit is dus dat nu jaarlijks honderden mensen onnodig aan kanker overlijden, doordat de gezondheidszorg genationaliseerd is, en er derhalve geen enkele prikkel is om beter te presteren, bijvoorbeeld door de genoemde specialisatie.

Onnodig te zeggen dat dit op een vrije markt, waarbij de patiënt kan kiezen uit verschillende aanbieders en deze kan vergelijken, geholpen door consumenten-of patiënten-organisaties, niet zal gebeuren. Gespecialiseerde centra zullen beter presteren en dus meer patiënten trekken ten koste van de meer algemene ziekenhuizen zoals ze nu bestaan.

De heuglijke berichten over hoeveel mensen er jaarlijks gered gaan worden, of over hoeveel aangenamer tandheelkundige behandelingen kunnen worden, kunnen dus allicht beter gelezen worden als een ‘j’accuse…’ richting de overheid: de overheid heeft het probleem gecreëerd waarvoor private initiatieven (van de artsen die het niet langer konden aanzien en het initiatief tot de gespecialiseerde centra namen & de bedrijven die de behandeling met het ozongas hebben ontwikkeld) de oplossing moeten aandragen en dan maar moeten hopen dat de genationaliseerde gezondheidszorg iets met hun ideeën doet.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl