'Macht aan de Arbeiders' op Libertarian.nl

Door Redactie

22 juni 2004

Mensen die zeggen op te komen voor de belangen van arbeiders doen dit vrijwel altijd door meer macht en controle aan de overheid te willen geven. De overheid zou de belangen van de arbeiders kunnen beschermen tegen de grillen en uitbuiting van de vrije markt. Maar is dit niet een grove onderschatting van de kracht en keuzevrijheid van arbeiders zelf? En een minstens even grove overschatting van de kwaliteit en sociale zekerheid van overheidsdiensten?

Voor libertariërs is het duidelijk dat de diensten die een staat levert noodzakelijkerwijs inefficiënt en onbetrouwbaar zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de piramidesystemen die onze pensioenen moeten waarborgen en die door de overheid bestierd worden, zie je dat de praktijk de theorie bevestigt: jongeren moeten de ruime pensioenen van ouderen betalen waardoor sociale spanningen ontstaan, door vergrijzing en inefficiëntie dreigen fondsen failliet te gaan, mensen moeten langer werken dan hen 'contractueel' is voorgehouden, de grillen van politici tasten de zekerheid aan, de opbrengsten zijn mager, er is nauwelijks flexibiliteit om zelf je levensloop te plannen, enzovoorts.

Het is dan ook interessant om het alternatief in actie te zien; privatisering van pensioensystemen, waarbij arbeiders zelf de macht hebben over hun pensioenen te beslissen.

Libertarian.nl vertaalde een artikel van het Cato Institute over het geprivatiseerde pensioensysteem van Chili. Niet alleen is dit systeem een groot economisch succes,...

'...maar nog veel belangrijker is, dat pensioenen geen overheidszaak meer zijn en daarmee werd een enorme sector van de economie gedepolitiseerd, waardoor de mensen veel meer greep kregen op hun eigen leven. De structurele zwakte van het pensioensysteem is verwijderd en de toekomst van de pensioenuitkering is afhankelijk van persoonlijk handelen en van het vrije marktsysteem.'

[...]

'Deze arbeiders besloten vrijwillig om het overheidssysteem te laten voor wat het was, zelfs ondanks dat vakbondsleiders en bepaalde politieke groeperingen het ten sterkste afraadden. De gewone werknemer geeft heel veel om zulke zaken, die directe invloed hebben op zijn leven, zoals pensioenen, opleiding en gezondheid(szorg) en neemt zijn beslissingen met zijn gezin in gedachten en niet volgens de heersende politieke normen.

Want inderdaad geeft het nieuwe pensioensysteem aan de Chilenen een persoonlijk belang bij de nationale economische situatie. De gemiddelde Chileense arbeider staat beslist niet onverschillig tegenover de bewegingen op de aandelenbeurs of van rentepercentages. Instinctief weet hij, dat een slechte Minister van Finaciën de waarde van zijn pensioenrekening kan verminderen. Zodra arbeiders voelen een deel van de natie te bezitten, niet middels vakbondsbonzen of middels een Politburo, zijn zij veel meer begaan met de vrije markt en een vrije samenleving.
'

Lees verder op Libertarian.nl...


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl