Op wie te stemmen?

Door C.L.

7 juni 2004

Op 10 juni zijn de verkiezingen voor het Europese parlement. Welke partij vertrouwt een vijheidslievend persoon zijn stem toe? Is stemmen sowieso een legitimatie van een immoreel systeem en daarom zelf immoreel? Heeft het überhaupt statistisch gezien wel zin om te gaan stemmen? Libertarian.nl had er vorig jaar een special over. In dit artikel gaan we uit van de, zuiver hypothetische, situatie dat u daadwerkelijk gaat stemmen. We stellen hieronder enkele partijen voor die misschien in zo'n geval daadwerkelijk uw stem waard zijn.

Lijst 10: De Partij voor het Noorden


Motto: "Goed! Maar laat de andere regio's dan voor zichzelf kunnen kiezen!"
'De Partij voor het Noorden wil dat regio’s een veel belangrijkere stem krijgen in de Europese besluitvorming.
En ook trouwens in de besluitvorming in Nederland.
Vandaag de dag wordt Nederland in Europa alleen vertegenwoordigd door Den Haag. Regio’s als Noord-Nederland komen daar helemaal niet aan te pas. Dat moet veranderen.

Een echt democratisch Europa ontstaat alleen als Europa in de toekomst wordt gegrondvest op regio’s, in plaats van, zoals nu, op nationale staten die zeer in omvang variëren. De regio’s zullen dan qua grootte vergelijkbaar moeten zijn, opdat er geen sprake kan zijn van dominantie van één of enkele regio’s.

De Partij voor het Noorden wil dit idee, samen met anderen in Europa, uitdragen. Het gaat om een echte hervorming van Europa, waarbij een Europese regering over de gemeenschappelijke zaken gaat - bijvoorbeeld over het buitenlands beleid en over de rechten van de mens - en de andere beleidszaken in handen komen van de regio’s, zo dicht mogelijk bij de burgers.

De Partij voor het Noorden is voor een democratisch en sociaal Europa.
Dat houdt voor ons in: “voor een Europa van de regio’s”.' Lees verder...

Voor: minder macht naar Europa en staten, en meer macht naar regio's klinkt goed, geen dominantie grote staten, referenda bij belangrijke besluiten
Tegen: 'voor een sociaal Europa', discriminatie tegengaan, subsidies in stand houden (doch op lokaler niveau distributeren)


Lijst 12: Europa Transparant

De partij van van klokkenluider Paul van Buitenen: 'Europa Transparant is a-politiek, in die zin dat geen enkele partijpolitieke stroming er domineert. Onze morele bagage bestaat in de strijd voor openheid en tegen fraude, corruptie en vriendjespolitiek. Dat zijn waarden die gemeengoed in elke rechtsstaat zijn en voorwaarden voor goed bestuur. Voor Europa is het een uitdaging om - omringd door bureaucratie, religieus fundamentalisme en stalinistische naschokken - een democratische weg te gaan, die bestaande spanningen wegneemt en dialogen op gang brengt. Is dat links, is dat rechts? Laten we liever spreken in termen van eerlijkheid versus bedrog. Honderd procent eensgezindheid is een utopie. Altijd zullen belangen en meningen met elkaar botsen, maar laten we onze besluiten ten minste nemen op basis van complete en betrouwbare informatie. Alleen dan is zo'n besluit ook iets waard. De wereld wil bedrogen worden, zeggen cynici. Wij trekken dat ernstig in twijfel.

Het a-politieke karakter van Europa Transparant is een bewuste keuze. De aanpak van misstanden en desinformatie en de bevordering van doorzichtigheid en verantwoording vergen al onze tijd. Wij willen geen traditionele politici zijn die over alles een mening hebben. Want dan worden wij ingepakt door het veeleisende systeem van vragen, debatten, rapporten, vergaderen, onderhandelen en reizen. Europa Transparant richt zich op de misstanden en de oplossingen daarvan en wil de kiezer over onze schouders laten meekijken.' Lees verder...

Voor: oprechte en moedige lijsttrekker, strijdt voor minder geldverspilling
Tegen: licht naïeve lijstrekker die denkt dat geldverspilling binnen bureaucratieën überhaupt tegen te gaan is, gelooft daarnaast oprecht in 'Europa'. (kan iemand hem in rap tempo tot het libertarisme bekeren?)


Lijst 11: Nieuw Rechts

'Nieuw Rechts vindt dat de gevestigde politiek (rechts en links, oppositie -en regeringspartijen) het Nederlandse belang met hun politiek ten opzichte van de Europese Unie verraden heeft. De invoering van de euro en uitbreiding van het aantal landen hebben grote negatieve gevolgen op het dagelijks leven van de Nederlanders, zonder dat ze de kans hebben gehad zich daartegen te verzetten. Zo worden de bouwvakkers door hun werkgevers bedreigd met het inzetten van Oost-Europeanen. De uitbreiding en verdieping van de Europese Unie tast het zelfbeschikkingsrecht van het Nederlandse volk en de levensvatbaarheid van de Nederlandse cultuur aan. Dit heeft tot gevolg dat we enerzijds een grote afname van het sociale kapitaal zien (sociale wanorde, devaluatie burgerschap) en anderzijds een toenemende bureaucratisering (regelzucht vanuit Brussel). ' Lees verder...

Voor: een klap in het gezicht van de gevestigde partijen, tegen Europese grondwet, minder macht naar Brussel, tegenwicht aan grote staten, netto afdracht aan Brussel afbouwen
Tegen: wat nationalistisch, verwacht ondanks alles toch veel heil van de overheid


Lijst 15: Respect nu!

'Respect.nu is opgericht door mensen die vinden dat de rechten van rokers met de nieuwe Tabakswet volkomen genegeerd worden. De partij maakt zich zorgen over het toenemende gebrek aan respect voor de medemens in de samenleving. Daarnaast wil Respect.nu meer veiligheid, minder betutteling, minder macht naar Brussel en een rechtvaardig asielbeleid.' Lees verder...

Voor: tegen betutteling, minder macht naar Brussel, weinig uitgewerkt programma
Tegen: de 'Clarence Seedorf'-achtige naam, de idee dat 'respect' gepolitiseerd moet worden, weinig uitgewerkt programma


Lijst 7: De Socialistische Partij

''Brussel’ beslist steeds meer, terwijl onze bevolking veel liever baas in eigen huis blijft. In de Europese Unie spelen grote landen en grote ondernemingen de hoofdrol en Nederland slechts een bijrol. Tegen die uitholling van onze democratie moeten we onze stem verheffen.

‘Brussel’ eist dat er keihard bezuinigd wordt op die zaken waarop we in Nederland juist trots waren: de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale zekerheid. Die onverantwoorde sociale tweedeling moeten we niet pikken.

‘Brussel’ verspilt een heleboel geld aan het rondpompen van subsidies, bureaucratie en gesjoemel. Door de invoering van de euro zijn we allemaal in onze portemonnee gepakt, terwijl beloofd was dat de prijzen níet omhoog zouden gaan. Dat bedrog moeten we aan de kaak stellen.

‘Brussel’ wil ook de buitenlandse politiek gaan voorschrijven en ons dwingen openbaar vervoer en energiebedrijven uit te verkopen.
En er komt een Europees leger, dat overal op militair avontuur kan gaan. Iedereen die staat voor vrede en veiligheid, moet zich daartegen verzetten.

De SP kiest er altijd voor om eerlijk delen centraal te stellen. Ook in Europa staan we voor eerlijke samenwerking waar iedereen echt wat aan heeft.' Lees verder...

Tegen: alles
Voor: omdat het u allemaal niets meer kan schelen, Europa toch wel in elkaar zal storten en u het dan maar zo snel mogelijk voorbij wilt hebben.

CL


Gerelateerde links:
- Free Europe
- Artikelen over de Europese Unie

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl