Waarom is vergrijzing een probleem?

Door Joep

4 oktober 2004

De overheid heeft piramidefondsen verboden in Nederland behalve als de overheid ze zelf bedenkt. Dan heet het trouwens geen piramidefonds meer, maar bijvoorbeeld “Sociale Zekerheid”. En in tegenstelling tot een normaal piramidefonds is iedereen verplicht mee te doen.

Als je “belegt” in een piramidefonds dan kun je er flink aan verdienen. Je moet er alleen als één van de eerste bij zijn. Als je te laat instapt dan betaal je flink aan de vroegkomers, maar er zijn niet genoeg mensen meer om jouw winsten uit te betalen. Van de honderd euro die je inlegde krijg je nog maar een beetje terug, of helemaal niks. Er is nauwelijks een relatie tussen wat je maandelijks hebt ingelegd, of hoe lang je dat gedaan hebt; de fondsbeheerders bedenken wie er hoeveel krijgt. De fondsbeheerder, de overheid dus, heeft bij Sociale Zekerheid aan een grote groep vroegkomers beloofd dat ze eerder mogen ophouden met werken. Het tekort zou dan wel aangevuld worden met nieuwe leden van het piramidefonds, geen enkel probleem. U begrijpt dat dat een hoop stemmen opleverde.

En toen kwam het probleem (wat de politici trouwens al lang wisten): er waren opeens te weinig deelnemers! Dus ook al dwing je ze allemaal mee te doen, je kunt toch niet uitbetalen wat je eerst beloofd had. Dus het pre-pensioen, om maar eens wat te noemen, zal toch echt op de helling moeten. En het is nu al bekend dat mensen die zich nu –gedwongen- aansluiten bij het piramidefonds helemaal geen pre-pensioen krijgen. Die moeten waarschijnlijk niet tot hun 55ste maar misschien wel tot hun 70ste werken. De vakbonden (die namens alle werknemers geacht worden te kunnen onderhandelen) hebben alleen maar oude leden. Dus die zul je niet horen dat het niet eerlijk is voor de nieuwkomers.

Er wordt driftig gezocht naar oplossingen. Er moeten meer mensen komen die allemaal verplicht mee moeten doen: meer immigratie dus. Of het pre-pensioen moet later ingaan. Of de nieuwste deelnemers moeten gewoon meer betalen door ze langer te laten werken. Of het pensioen moet gewoon omlaag (door het niet op het laatst-verdiende loon te baseren maar op het “midden-loon”).

En het stomme is: iedere politicus geeft volmondig toe dat vergrijzing een probleem is. Ze weten dus allemaal dat ze een piramidefonds hebben opgericht maar ik geloof niet dat ze daar een parlementaire enquête voor beginnen. Het duurt toch nog zeker 20 jaar voordat de nieuwkomers van nu doorkrijgen dat ze ongelooflijk belazerd zijn.

De allerbeste oplossing is doodsimpel. Laat iedereen zelf zijn premies houden, zelf dat bedrag sparen of beleggen, en zelf bedenken wanneer ze welk pensioen willen hebben. En laat ze dat doen bij een private bank, want die zijn wel strafbaar als ze zich niet aan hun afspraken houden.

Joep

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl