Meer vraag naar organen, minder aanbod

Door Redactie

20 februari 2002

Het Parool bericht over de oorzaken van het verminderde orgaanaanbod. Het Rathenau Instituut, een onafhankelijk parlementair adviesorgaan dat ethische kwesties bestudeert, vindt dat het kabinet niet tot een omgekeerd systeem voor orgaandonatie moet besluiten. Een radicaal andere oplossing , die libertariers voorstaan, is het toestaan van orgaanhandel. Bart Croughs heeft er een artikel over geschreven. Baas in eigen buik!

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl