Weldoeners

Door Bart Croughs

17 mei 2004

Zoals bekend worden arme illegalen door Nederlandse werkgevers en kamerverhuurders uitgebuit: de huren zijn schandelijk hoog en de lonen schandelijk laag.

Alleen de illegalen zelf hebben niets door; deze idioten zijn blij met het loon en het onderdak dat ze wordt geboden, en ze blijven in groten getale komen. Geheel vrijwillig werpen ze zich in de handen van hun uitbuiters.

Ze zijn zelfs bang wanneer er door de vreemdelingenpolitie en de arbeidsinspectie jacht op ze wordt gemaakt; ze beseffen maar niet dat deze weldoeners er alleen maar op uit zijn om ze te bevrijden.

Zoals een teamleider van de arbeidsinspectie het afgelopen zaterdag in Trouw uitdrukte: “Eigenlijk doen we deze controles in hun eigen belang, om dit soort mensonterende praktijken tegen te gaan. Alleen hebben ze dat niet altijd door.”

Gelukkig heeft de overheid het hart op de juiste plaats. Staatssecretaris Mark Rutte noemt de aanpak van illegale arbeid een van zijn topprioriteiten. “Deze mensen zijn deerniswekkend. Ze worden aan alle kanten uitgebuit.”

Om de uitbuiting tegen te gaan, is de overheid van plan de boetes voor werkgevers van illegalen flink te verhogen. Dit is briljant bedacht. Voor werkgevers wordt het zo financieel minder aantrekkelijk om illegalen in dienst te nemen; om aantrekkelijk te blijven voor de werkgevers zullen de lonen van de illegalen dus omlaag moeten. Maar goed dat de overheid er is om illegalen te beschermen tegen lage lonen!

Wanneer ze gepakt worden, weigeren veel van die gekke illegalen ook nog eens te vertellen waar ze vandaan komen, zodat het moeilijk wordt om ze terug te sturen. Het dringt maar niet tot ze door dat ze het in hun land van herkomst veel beter hebben dan in Nederland.

Maar hoe ondankbaar de illegalen zich ook jegens hun bevrijders tonen, onze overheid blijft zich gedragen als oprechte weldoener: de illegalen gaan dan gewoon de cel in. Gratis kost en inwoning! Da’s nog eens wat anders dan die huisjesmelkers met hun schandalige prijzen.

Hulde aan het kabinet! Stop de uitbuiting van illegalen!


Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl