Nintegratie

Door Hans Bennink

16 april 2004

Nederlanders van progressieve signatuur voelen zich ongemakkelijk wanneer ze de eigen cultuur als uitgangspunt moeten nemen bij de inrichting van het land. Zodra zich een maatschappelijk probleem voordoet moet alles vooral anders dan voorheen. En dat allemaal zodat ook nieuwkomers zich hier hartstikke gezellig gaan voelen. Maar nu blijkt dat allochtonen op zondag niet in onze bossen wensen te wandelen.

Je zou dan kunnen denken dat ze daar gewoon geen zin in hebben en dat ze op dat soort dagen liever andere bezigheden ontvouwen. Zo niet de Stichting wAarde. Zij weet namelijk dat onze bossen te kampen hebben met een veel te laag snackgehalte voor deze groep. Vandaar dat ze nu in Nijmegen een bos aan een 'Extreme Makeover' gaan onderwerpen. Overal zullen er struiken en bomen komen waarin zaken groeien die de allochtone wandelaar moet gaan nuttigen tijdens de wandeling.

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum waait er sinds kort een ander windje. Was het sinds de jaren '70 de bedoeling dat er juist veel nieuwe gezichten werden ingevoerd, sinds kort wordt er in die kringen hardop gespeculeerd over verregaande importrestricties. Gebleken is dat immigranten meer dan gemiddeld in de sociale valkuil kukelen. Hierdoor wordt de spoeling voor al die belastingconsumenten steeds dunner en dat mag natuurlijk niet gebeuren, vindt links.

Maar ook de wijze waarop geïntegreerd dient te worden begint nu ook een nieuwe vorm te krijgen. Stichting wAarde meent met nootjes allochtonen het bos in te moeten lokken zodat ook zij voortaan op zondag een frisse neus zullen gaan halen met hun gezin. Net als de oorspronkelijke Hollander, maar dan in het eigen Smulbos.

Deze vorm van integratie heeft alleen nog geen term die de lading goed dekt. 'Segregatie' klinkt natuurlijk veel te beladen om gezellig Hollands te zijn en assimilatie staat door toedoen van Star Trek en de AEL ook al in een kwaad daglicht. Maar omdat het Nieuwe Integratie betreft is Nintegratie wellicht een betere term. Dat klinkt al stukken vriendelijker en het betekent zoveel als 'Samen gezellig apart'.

Dit zet meteen de deur ook open voor andere varianten van Nintegratie, want ook in het onderwijs, bij huisvesting of in het openbaar vervoer zou je kunnen denken aan vormen van nintegratie. Hier zul je waarschijnlijk met andere dingen dan bessen en nootjes moeten gaan werken. Maar met een beetje creatief denken zal blijken dat ook daarvoor wel een lokstof te vinden zal zijn die de allochtoon gewillig doet nintegreren binnen onze maatschappij.

Hans Bennink


Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl