Balkenende: 'Verzorgingsstaat niet heilig'

Door Reformatorisch Dagblad

1 april 2004

Het Reformatorisch Dagblad meldt vanavond dat premier Balkenende zijn twijfels heeft over het voortbestaan van de verzorgingsstaat.

Balkenende stelt in het interview dat de krant met hem had dat het systeem al snel onbetaalbaar zal worden, dat het onrechtvaardig is voor toekomstige generaties die de pensioenen voor de baby-boomers moeten betalen, en dat het wellicht niet zinvol is om te proberen het systeem van binnenuit te hervormen, daar de essentie van het probleem dan blijft bestaan. Ook stelt Balkenende dat pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere sociale verzekeringen wellicht beter door de vrije markt kunnen worden verzorgd.
Vanavond om commentaar gevraagd meldt Balkenende dat zijn uitspraken deels verkeerd zijn weergegeven, maar dat hij wel de discussie over de verzorgingsstaat wil openen.

In politiek Den Haag reageert men geschokt. PvdA fractievoorzitter Wouter Bos noemde de ideeën van Balkenende ‘kwalijk en populistisch’. Verder waarschuwt Bos voor een tweedeling in de maatschappij en vindt hij het onacceptabel dat een minister-president zulke 'gevaarlijke ideeën' uit. Jan Marijnissen en Agnes Kant waren eensgezind in hun veroordeling van de uitspraken: ‘Als Balkenende oorlog wil, dan kan hij die krijgen’. Boris Dittrich, fractievoorzitter van coalitiepartner D66, was ‘ontsteld over een flagrante schending van het regeerakkoord, nota bene door de premier zelf.' De woordvoerster van Groenlinks fractie voorzitter Femke Halsema meldde dat Halsema thuis bij haar tweeling was en geen tijd had om commentaar te geven. Vervangster Marijke Vos sprak van ‘populistische prietpraat’ en noemde Balkenendes uitspraken ‘gevaarlijk’. VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen, net bekomen van de schrik van zijn ongeluk eerder vandaag, noemde Balkenendes uitspraken als enige ‘interessant’ en ‘gewaagd’.

Gevraagd naar het waarom van dit nieuwe inzicht, meldt Balkenende dat de werkgroep ‘De Toekomst van de Verzorgingsstaat’ onder leiding van een aantal topambtenaren en externe economen hem op de hoogte heeft gebracht van het werk van de Oostenrijks/Amerikaanse econoom Ludwig von Mises en hem het boek 'Economics in One Lesson' van Henry Hazlitt hebben laten lezen. De premier verklaarde dat dit hem de ogen heeft geopend. 'We deden al die tijd maar wat. We hadden geen idee van wat economische wetten zijn. En nu is het uit de hand gelopen. Natuurlijk, sociale zekerheid moet er voor iedereen zijn, maar onze verzorgingsstaat kan daar niet langer meer voor zorgen. Het systeem loopt onherroepelijk vast als we nu niets doen.'

Hoogleraar economie en PvdA-lid Rick van der Ploeg barst in lachen uit als hij het nieuws hoort en stelt desgevraagd dat Ludwig von Mises een obscure wetenschapper is die in de economie niet serieus wordt genomen. ‘Dat zo een belangrijk man zulke uitspraken doet beangstigt me. Het is hetzelfde als president Mbeki van Zuid-Afrika die stelt dat AIDS niet bestaat.’


Bron: Het Reformatorisch Dagblad

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl