Wettelijke Aansprakelijkheid

Door Hans Bennink

31 maart 2004

Om misdaad beter te kunnen bestrijden moet de WA-verzekering verplicht worden gesteld en als voorwaarde moeten gaan gelden bij het aangaan van allerlei verbintenissen. Voortaan dient iedere schade die een persoon aanricht te worden voldaan door de dader en diens verzekering. Daarbij is het niet relevant of dat opzettelijk of per ongeluk gebeurt, als slachtoffer dien je altijd te worden gecompenseerd voor geleden schade waarbij de dader bekend is.

U spreekt uw WA-verzekering aan als u bij een ander thuis een tafeltje omver loopt en daardoor een dure vaas aan diggelen gaat. Dat vindt iedereen normaal. Maar wanneer u in datzelfde huis gepakt wordt door toegesnelde agenten omdat de vaas sneuvelde toen u wederrechtelijk met de plasma-tv het huis probeerde te verlaten, dan volgt slechts in een uitzonderlijk geval een gedeeltelijke schadevergoeding.

"…bij het overgrote merendeel van de zaken mogen slachtoffers van een misdrijf voor alle kosten opdraaien."
Natuurlijk, het slachtoffer kan in een dure civiele procedure proberen de schade van u vergoed te krijgen. Maar als inbreker bent u vast geen vermogend mens, dus zal zo'n zaak op niets uitlopen. Het gevolg is dan ook dat bij het overgrote merendeel van de zaken slachtoffers van een misdrijf voor alle kosten mogen opdraaien. En voor de gepakte dader loont de misdaad weliswaar niet, maar als kostenpost loopt het ook weer niet echt uit de hand.

Een WA-verzekering zou verplicht moeten worden gesteld voor alle burgers en daarbij dient het overleggen van het verzekeringsbewijs gemeengoed te worden bij het aangaan van allerlei verbintenissen. Als er dan veel beroep wordt gedaan op de verzekering, dan zal het kostenaspect voor de verzekeringsnemer al snel een factor van betekenis worden. Maar het niet hebben ervan moet in zoverre geen optie zijn, dat een onverzekerde doeltreffend wordt gehinderd in het dagelijks leven.

Zo zullen ziektekostenverzekeraars, banken, verhuurders, werkgevers en uitkeringsinstanties ieder jaar mogen vragen om een verzekeringsbewijs. Hierbij kan de consequentie van het niet tijdig overleggen ervan een reden zijn om een arbeids- of huurcontract te ontbinden. Ook kan voortzetting van een ziektekostenverzekering of uitkering worden geweigerd en zal een bank door het hogere risico de lening terugvorderen of kiezen voor een verhoogd rentepercentage.

Kinderen zullen van jongs af aan opgroeien met een besef van het belang van deze verzekering. Hun ouders zullen namelijk met hoge kosten worden geconfronteerd indien hun minderjarige belhamel een spoor van schade berokkent. De torenhoge premies die dan volgen maken gehakt van het argument dat ouders geen grip op de kinderen hebben wanneer deze buiten hun bereik zijn. Zodra de auto de deur uit moet zullen ouders namelijk prima in staat blijken hun kroost essentieel normbesef bij te brengen.

Zodra de auto de deur uit moet zullen ouders namelijk prima in staat blijken hun kroost essentieel normbesef bij te brengen.
Tijdens de opvoeding zal ook duidelijk worden dat je alleen in de maatschappij mee zult kunnen komen wanneer je een WA-verzekering hebt. Mensen die er verstoken van zijn zullen geen geld kunnen verdienen, zijn onverzekerbaar voor ziektekosten en zullen geen contract kunnen afsluiten. Degene die daarentegen als goed maar onhandig burger af en toe een vaas laat kukelen zal net als nu een betaalbare WA-verzekering kunnen afsluiten.

Het negatieve financiële aspect en de maatschappelijke consequenties zullen een belangrijke afweging vormen voorafgaand aan het plegen van misdaad. Zeker wanneer financieel gewin de belangrijkste overweging vormt zal deze zwaarder meewegen in de risicoanalyse dan een eventuele vrijheidsberoving. Natuurlijk, het zal zeker niet alle misdaad stoppen. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat de kosten van schade primair komen te liggen bij de dader, en niet langer bij slachtoffer.

Hans Bennink

Gerelateerde link:
- Libertarisme en Sociale Zekerheid

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl