Een Korte Inleiding tot het Natuurrecht

Door Redactie

24 maart 2004

Het natuurrecht is een onderwerp dat van groot belang is voor het klassiek liberalisme, het libertarisme en het anarcho-kapitalisme. Locke, Bastiat, Von Mises, Rothbard en Hoppe zien allen de natuurlijke rechten op leven, vrijheid en eigendom als absoluut primair.

Natuurrecht wordt wel gedefinieerd als:

'Het geheel van bovenpositieve (niet door menselijke rechtsvormende wilsverklaring tot stand gebrachte) onveranderlijke, universele en per se geldende rechtsnormen die door de mens op a priorische wijze uit (de) natuurlijke orde met behulp van de natuurlijke rede kunnen worden afgeleid.'

Hier tegenover staat het positief (door de mens gemaakt) recht dat in overeenstemming of in conflict kan zijn met het natuurrecht.

In het onderstaande pdf-bestand vindt u een korte inleiding tot het natuurrecht, geschreven door Robert de Limburgh.

De volgende onderwerpen worden er respectievelijk in behandeld:
*Het Natuurrecht
*Kort Historisch Overzicht
*De Mensenrechten
*Stromingen binnen de Natuurrechtelijke Traditie
*Globale Kenmerken van het Natuurrecht en het Positief Recht
*Primaire en Secundaire Natuurlijke Rechten
*Het Relatieve Karakter van de Absolute Rechten
*Democratie en Natuurrecht versus Dictatuur en Positief Recht
*Natuurlijk Recht op Verzet
*Rechtmatigheid en Rechtvaardigheid
*De Drie Belangrijkste Normenstelsels

Download het artikel


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl