Rijbewijs

Door Hans Bennink

12 maart 2004

De uitgifte van rijbewijzen en het keuren van auto's (APK) moet worden overgenomen door de verzekeringsbranche. Dat lijkt in eerste instantie een heel vreemde stelling, maar in feite is het vrij logisch dat juist dit soort bedrijven zich hiermee bezig houdt. Hiermee haal je de dure administratieve rompslomp bij de overheid weg en voorts verhoog je de verkeerveiligheid.

Bij de uitgifte van een rijbewijs kan iedere verzekeringsmaatschappij voor zich bepalen onder welke voorwaarden ze een rijbewijs wil uitgeven. Waar sommige bedrijven 16-jarigen zullen willen verzekeren of juist vrouwelijke spitsrijders, daar zullen andere weer alleen het roze papiertje uit willen reiken na vijf schadevrije jaren of mensen die ook een slipcursus hebben gevolgd. De premie vormt daarbij de keuzefactor en deze zal aanzienlijk stijgen wanneer het risico voor schade hoog is. Om concurrerend en winstgevend te zijn zullen verzekeraars dus een balans moeten vinden tussen schaderisico enerzijds en de marktprijs anderzijds. En voorts kunnen ze het papiertje intrekken wanneer de automobilist het echt te bont maakt.

"Veilig rijgedrag wordt op deze manier financieel beloond en iedere automobilist zal premie betalen naar rato van diens schaderisico."
Doordat verzekeringsmaatschappijen snel zullen overgaan tot het stichten van een soort BKR in Tiel zal de brokkenpiloot gedwongen worden veiliger in het verkeer deel te nemen om te kunnen blijven autorijden. Veilig rijgedrag wordt op deze manier financieel beloond en iedere automobilist zal premie betalen naar rato van diens schaderisico. De echte brokkenmakers worden onverzekerbaar en zullen uiteindelijk de bus moeten nemen of tegen extreem hoge premies de weg op gaan.

Door nu ook de verzekeringsmaatschappijen eisen te laten stellen aan het vervoermiddel kan de APK komen te vervallen. Zo zal een eis van de verzekeraar kunnen luiden dat je met een bepaalde verzekering alleen in voertuigen mag rijden die maximaal 5 jaar oud zijn en die in technisch goede staat verkeren. Dit zal de verzekerde dus moeten kunnen aantonen om verzekerd de weg op te kunnen gaan. Voor oude en slecht onderhouden auto's zal een premie gelden die in verhouding veel te hoog wordt zodat dat soort onveilige auto's vanzelf richting sloop verdwijnen.


Bumperklever...
Dit systeem zorgt dus voor technisch goed onderhouden auto's en minder roekeloos rijgedrag op de weg. Goed gedrag wordt beloond en wegpiraten verliezen hun rijbewijs. Tel daarbij op dat de overheid een flink bedrag kan besparen op de administratieve rompslomp (inclusief het puntenrijbewijs), dan daag ik iedereen uit om tegenargumenten te vinden die voor behoud van het huidige systeem kunnen pleiten.

Hans Bennink


Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl