Topsport

Door Bart Croughs

10 maart 2004

Het was maar een klein bericht in NRC Handelsblad: de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen is door de Commissie Gelijke Behandeling op de vingers getikt wegens discriminatie.

Om het vierdaagsekruis te bemachtigen hoeven vrouwen maar 40 kilometer te lopen, terwijl mannen 10 kilometer meer moeten afleggen. Een man die klaagde over deze schandelijke seksediscriminatie werd in het gelijk gesteld. Het verweer van de organisatie dan mannen nu eenmaal fysiek sterker zijn dan vrouwen werd door de Commissie ondeugdelijk geacht.

Deze uitspraak betekent niets minder dan een doorbraak. Eindelijk kan nu een begin worden gemaakt aan een volledige hervorming van de sportwereld. Deze is nog steeds georganiseerd op basis van een strikt apartheidssysteem, dat overal - tot aan het pijltjesgooien toe - is doorgevoerd. De aparte competities voor mannen en vrouwen zijn gebaseerd op vooroordelen omtrent vrouwelijke inferioriteit, die in de huidige geemancipeerde samenleving totaal achterhaald zijn.

Het zijn dezelfde vooroordelen die vrouwen in het verleden ook de toegang tot het leger hebben belemmerd. Niet alleen betekent deze apartheid een belediging voor alle vrouwen, ook is het sterk discriminerend jegens mannen. Het heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld vrouwelijke tennissers als Justine Henin en Kim Clijsters miljonair zijn, terwijl mannen die op hetzelfde niveau spelen blij mogen zijn als ze niet bij de sociale dienst hoeven aan te kloppen.

Dat vanuit feministische hoek tot nu toe zo weinig protest is aangetekend tegen de apartheid in de sportwereld is onbegrijpelijk. Dat hier overwegingen van kleingeestig eigenbelang in het spel zijn - de nummer 1 van de vrouwen zou in zo goed als alle sporten bij de mannen in de grauwe middelmaat belanden, en geen stuiver verdienen - is, gezien het idealistische karakter van het feminisme, nauwelijks voorstelbaar.

Er lijkt dan ook geen belemmering te zijn voor de geemancipeerde krachten in Nederland om de pijlen eindelijk eens op het laatste onbeschaamd seksistische bolwerk te richten dat onze samenleving nog rijk is. De steun van de Comissie Gelijke Behandeling is al verzekerd.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Gerelateerde link:
- Progressief Manifest

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl