Uitbuiting

Door Bart Croughs

9 januari 2004

"Vooral de rijke trekt profijt van de staat", aldus een kop in Trouw naar aanleiding van een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Volkskrant kopte: "Rijken zijn met overheid het beste af".

't Is opzienbarend nieuws: alle progressieve herverdelingsoperaties van de overheid zouden alleen maar tot gevolg hebben dat de rijken nog beter af zijn. Nu is het moeilijk om de incompetentie van de staat te overschatten, maar er is weinig reden te twijfelen aan het vermogen van deze instelling om vooral de beter betaalden in hun portemonnee te treffen. De overheid gaat bij het vergaren van inkomsten niet anders te werk dan de handige dief: bij voorkeur wordt het geld daar gehaald waar het te vinden is - bij de welgestelden. De hoogste inkomensgroepen betalen vele malen meer belasting dan de laagste; bovendien krijgen ze van het oerwoud aan uitkeringen minder te zien. Hoe dan de krantenkoppen te verklaren? Het antwoord is van een verbluffende eenvoud: bij de berekeningen zijn de inkomstenbelasting en de uitgaven voor de sociale zekerheid gewoon buiten beschouwing gelaten. Doe je dat niet, dan luidt de conclusie precies omgekeerd: vooral de hogere inkomens zijn het slachtoffer van de overheid.

Vanwaar nu deze leugenachtige voorstelling van zaken in onze kwaliteitskranten? Een mogelijke verklaring is de volgende. De Volkskrant en Trouw zijn voorstanders van de Robin Hood-staat: de overheid moet stelen van de rijken, en geven aan de armen. Nu vinden de meeste mensen het niet fijn om bestolen te worden. Wil je de hogere inkomensgroepen ongestoord blijven uitbuiten, dan is het handig als ze onkundig worden gehouden van het feit dat ze worden uitgebuit. De rijke die in de veronderstelling verkeert dat hij profiteert van de huidige verzorgingsstaat, zal niet zo snel in opstand komen. En het idee dat het vooral de rijken zijn die van de staat profiteren, komt op nog een tweede manier goed van pas: het zou publieke steun voor nog verder gaande plundering van de hogere inkomens kunnen opleveren.

Maar er is natuurlijk altijd een andere verklaring mogelijk voor de misleidende krantenkoppen: oprechte incompetentie.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl