PvdA staat voor???

Door Gabriella

24 december 2003

Partij van de anti-democraten??? Er bestaan nogal wat prominente PvdA’ers die er een sport van maken om mensen te kapittelen of uitspraken of dingen grofweg te verbieden. Zo hebben we Fatima Elaktik gehad die het wel gepast vond om een toneelstuk te verbieden, dat was immers beledigend voor moslims.

Oudkerk heeft er doorgaans ook een handje van om te bepalen wat mensen wel of niet mogen zeggen en nu heeft burgemeester van Groningen Jaques Wallage, zijn positie en vooral de mogelijkheid om zijn zegje te doen laten gelden door te vermelden dat Ayaan Hirsi Ali met haar uitspraak :” islamitische scholen bevorderen segregatie”, aanzet tot geweld. Hij roept fractieleider Van Aartsen op om Hirsi Ali eens even een flinke oorvijg te verkopen, de zogenaamde corrigerende tik is immers een culturele verrijking van onze spruitjesluchtsamenleving.

Wat zou nu de functie zijn van een publiekelijke verkettering van een bepaald persoon, ik noem het maar de “zwarte schapen tactiek”, het werkt altijd. Goed voorbeeld hebben we gezien bij Fortuyn: hard schreeuwen dat iemand niet deugt omdat hij/zij dingen zegt die “tweedeling veroorzaken “of “aanzetten tot geweld” staat garant voor succes. Er bestaan zat mensen die klakkeloos aannemen van “iemand die het weten kan” dat iemand anders niet deugt. Het gepeupel is gemakkelijk bewerkbaar. En de persoon in kwestie wordt binnen korte tijd met een schuin oog bekeken en niet meer serieus genomen.

Vooral PvdA’ers lijken een patent te hebben op het verbieden van uitspraken, hun moraliteit is kennelijk van exquise kwaliteit. Wallage haalt aan dat de grondrechten van moslim-ouders worden geschonden omdat Hirsi Ali in aanwezigheid van de kinderen het bestaan van Allah in twijfel trekt. Zou Wallage ook zo hoog van de toren blazen als het bestaan van God op een christelijke school ter discussie wordt gesteld? Is het juist niet verhelderend als er een gezonde discussie zou ontstaan waarbij kinderen kunnen trachten om zelf eens na te denken over hetgeen hun wordt verteld? Als de kinderen in staat worden gesteld op een kritische wijze hun eigen geloof tegemoet te treden? Dat er nog altijd een groot taboe bestaat op een kritische benadering van de islam is inmiddels wel zo klaar als een klontje maar dat niemand zwaar beledigd reageert als een prominent PvdA’er , zogenaamd tolerantie predikend progressief denkend mens, een belangrijk grondrecht met voeten treedt, namelijk de vrijheid van meningsuiting bevreemdt mij zeer.

Dhr. Wallage gebruikt zijn positie om stampij te maken over de grondrechten van moslim-ouders en probeert Hirsi Ali daarmee buiten spel te zetten, tegelijkertijd gaat hij volledig voorbij aan het feit dat de grondrechten van moslim-meisjes stelselmatig met voeten worden getreden. Als Wallage zich druk zou maken over de maagdencultuur, eerwraak en discriminatie van moslimvrouwen dan zou hij zich pas een ware progressieve held tonen. Verbieden van uitspraken lijkt mij persoonlijk niet erg democratisch, maar wie ben ik? Geen burgemeester in ieder geval.

Gabriella

Gabriella schreef eerder de cursus "Politiek Correct Bewustworden"

Gerelateerde links:
- Bart Croughs: Solidariteit
- Marcel Roele: De gedachtenpolitie

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl