Godslastering als grondrecht

Door Redactie

22 december 2003

Het is niet mijn bedoeling om een bevolkingsgroep te kwetsen. Daar staat in Nederland immers een jaar gevangenisstraf op. Maar, bien étonnés de se trouver ensemble, zeg ik met Elsbeth Etty (NRC Handelsblad, 29 november 2003): "Hoeveel ellende moet er nog worden aangericht voordat de beschaving verlost is van die funeste invloed van godsdienst op politiek?" Die invloed is alleen te keren door godsdienst waar nodig te bekritiseren. Artikel 7 van de Grondwet stelt: "Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet." Wie die vrijheid gebruikt, kan echter achteraf gedonder krijgen. Want artikel 1 van de Grondwet stelt: "Allen die zich in Nederland bevinden, woren in gelijke gevallen gelijk behandeld." Dat gebod verplicht te overheid. Het betekent echter niet dat lle mensen gelijk zijn, laat staan iedereen gelijk heeft. Aan dat artikel is echter een zin toegevoegd die ons impliciet verbiedt om godsdienstige ideeën te bekritiseren: "Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Rechtsgeleerden leggen ons uit: "Het begrip discriminatie duidt op onderscheid dat krenkend is. Veelal zullen dominante opvattingen bepalen of iets als discriminatie moet worden gezien." Lees verder

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl