Thema avond Zuid-Afrika

Door Redactie

21 december 2003

Afgelopen donderdagavond vond een thema-avond plaats, georganiseerd door de Stichting Meervrijheid. Op deze avond was ene mevrouw Adriana Stuyt uitgenodigd, journaliste uit Zuid-Afrika, die een voordracht zou komen geven over de systematische genocide, die momenteel uitgevoerd wordt op blanke boeren in Zuid-Afrika. Mevrouw Stuijt beheert de website CensorBugBear, waar zij de mediacensuur in Zuid-Afrika omzeilt en ongewenst nieuws brengt over de zorgwekkende ontwikkelingen. Onder de strijdkreet "Kill the farmer, kill the Boer" worden daar op dit moment 3 a 4 boeren per week systematisch vermoord door zwarte Zuid-Afrikanen en dat al sinds 1994, het jaar waarin de Apartheid afgeschaft en de kommunistische terreurorganisatie ANC van Nelson Mandela de meerderheid kreeg en aan de macht kwam. Doel? Het confisqueren van landbouwgrond en op de langere termijn wellicht de absolute hegemonie van het ANC in Zuidelijk Afrika. Zo luidt de aankondiging voor het politiek café op Meervrijheid.nl:

Sinds de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika is het land niet veranderd in een mooi en rechtvaardig paradijs op aarde maar in een socialistische onheilstaat. Buitenlandse bedrijven mogen weliswaar weer hun geld investeren maar vele blanke inwoners willen liever emigreren en hun bezittingen in veiligheid brengen. De apartheid is niet verdwenen maar wel zijn de rollen nu omgekeerd. Zuid-Afrika is verworden tot het meest criminele land ter wereld met duizenden moorden per jaar (oorlogsgebieden uitgezonderd).


Tot grote verbazing van eenieder werd de bijeenkomst al vrij snel aan het begin van de avond opgeluisterd door het onverwachte bezoek van de in dit opzicht immer overijverige Hermandad, die waarschijnlijk door de immer waakzame extreem-linkse "antifa-club" attent gemaakt was op mogelijke extreem-rechtse aktiviteiten. (Antifa staat voor "antifascistische actie" , een extreem-linkse organisatie ). Daar moest natuurlijk onmiddellijk een stokje voor gestoken worden. Alleereerst dit : grover verdachtmakingen dan het verwijt dat "Meervrijheid.nl" extreem-rechts zou zijn, zijn nauwelijks mogelijk.

Wie de artikelen op de website bestudeert, komt al snel tot de conclusie dat het hier een vrijplaats voor intellectuelen betreft, die op serieuze en zinnige wijze proberen te overdenken wat zich in de maatschappij afspeelt en hoe dergelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen eventueel verbeterd zouden kunnen worden. Daarin komen zowel 'linkse' als 'rechtse' standpunten aan bod, maar nergens wordt het betamelijke overschreden in die zin, dat sprake zou zijn van extremen. De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat extreem-links, gerepresenteerd door enige antifa-leden, hier een bewuste poging gedaan heeft de stichting in diskrediet te brengen. Wat echter ernstiger is, is het feit, dat onze politie zich in deze als boodschappenjongen van extreem-links laat gebruiken, onmiddellijk op het gemelde 'onraad' afkomt en ter plaatse inspektie komt houden. Alsof er in Amsterdam niet serieuzer zaken aan de orde zijn, die hun aandacht verdienen. Ter vergelijking: in de nacht voorafgaande aan deze bijeenkomst werden maar liefst 4 geweldsmisdrijven in Amsterdam gepleegd, waarbij 2 mensen om het leven kwamen en de overige 2 zwaargewond werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Je zou bijna zeggen dat het hier op de jungle van Zuid-Afrika begint te lijken. Me dunkt dat de politie beter haar aandacht op dat soort zaken kan richten. Maar nee hoor, Antifa hoeft maar iets te kraaien van 'extreem-rechts' en Cohen en consorten springen meteen in het gelid.

De vraag rijst in hoeverre onze Hermandad zich hier voor het karretje van extreem-links laat spannen om gewillig iedere eruptie vanuit die hoek braaf te onderzoeken. Ik kan U verzekeren dat zo'n politiebezoek best wel intimiderend overkomt. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. De afgelopen weken heeft dit soort zaken systematisch plaatsgevonden, hetgeen bij de gewone argeloze burger toch op zijn minst een aantal alarmbellen moet laten rinkelen. Enige tijd geleden had Nieuwrechts, de onlangs opgerichte partij van Michiel Smit uit Rotterdam, het voornemen in Amsterdam een demonstratie te houden tegen pedofilie. Door gewelddadig optreden van deze zelfde "antifa-club" meende burgemeester Cohen als hoofd van de politie, dat Nieuwrechts het zwijgen moest worden opgelegd. Doorgaan van de betoging zou teveel 'veiligheidsrisico's' met zich meebrengen. Maar wie waren het die hier de veiligheid in gevaar brachten? Het waren de leden van antifa, die onschuldige wandelaars nabij het Centraal Station het ziekenhuis in sloegen, alleen maar omdat ze kaalhoofdig waren.

Extreem-links was weer in zijn doel geslaagd: pogen om iedere openbare aktie vanuit rechtse hoek monddood te maken dan wel het zwijgen op te leggen. Ook hier weer gesteund door de politie van Amsterdam, en deze keer door diens opperhoofd Cohen in eigen persoon. Nu is Nieuwrechts een behoorlijk rechtse partij, maar veel rechtser dan de LPF gaan ze toch niet. Dus hoezo is hier sprake van vermeend extreem-rechts gevaar, zoals beweerd door antifa? Blijkbaar zijn deze lieden pro pedofilie, getuige het feit dat ze tegenstanders daarvan (Nieuwrechts dus) monddood willen maken.

Daarnaast speelde zich enige tijd geleden in Amsterdam het volgende af: wederom een merkwaardig voorval: een rockgroep uit het voormalige Joegoslavie zou een concert komen geven in Amsterdam-Noord , de vergunning hiervoor was verleend, de ruimte was gehuurd en alles was al voorbereid. Het ging hier om een kleinschalig concert. Maar ook hier werd, en wel op het allerlaatste moment, op instigatie van vermeende klachten, alsmede initimidatie vanuit extreem-linkse hoek, een verbod opgelegd door Cohen om het concert doorgang te laten vinden. De reden? Ook hier zou het gaan om een extreem-rechtse groepering, althans volgens weer deze zelfde "antifa-club". Maar wederom bleek er geen hard bewijs te bestaan en was alles gebaseerd op vage klachten en veronderstellingen.

Dit alles is een beetje te veel van het goede. Hier zit te veel systematiek in. Muziek, educatie, politieke menings-uitingen, alles wat in dit opzicht maar enigszins zweemt naar rechts wordt al dan niet met behulp van intimidatie en geweld door deze misselijkmakende "antifa-club" bestreden. Maar het allerergste is nog dat zij hierbij blijkbaar de medewerking van een naief gemeentebestuur krijgen, dat in de vorm van een gewillige burgemeester met gebruikmaking van diens politiekorps hieraan zijn medewerking verleent.

Alex

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl