Kamer wil testverbod XTC-pillen

Door Redactie

30 januari 2002

Terwijl ze zelf jaren onderzoek laten doen naar de geschiktheid van nieuwe geneesmiddelen is dat voor XTC blijkbaar niet wenselijk zo bericht de Volkskrant. De volksgezondheid is in slechte handen bij de overheid ook al geeft men daar nog zo veel blijk van goede bedoelingen. Evenmin als de volksvrijheid. De Amerikaanse dichter Robert Frost stelde ooit terecht: "Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan." Hoe lang zal het nog duren voordat de overheid de witte vlag zwaait in de "War on drugs"? Daarmee zou waarschijnlijk de criminaliteit sterk dalen, het gebruikersgenot aanzienlijk stijgen en de verpaupering van de gebruikers verminderen. Veel gebruikers raken namelijk werk, huis, vriendin en geld kwijt aangezien ze de dag moeten besteden aan het scoren van hun kunstmatig dure goedje. Verder blijkt vaak dat legalisering het aantal gebruikers doet verminderen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl