De macho bink

Door Walter Block

24 november 2003

Er is een bar in New York City genaamd McSorley's, waar uitsluitend mannen werden toegelaten, totdat dit etablissement werd "bevrijd".

Ingevolge de nieuwe anti-discriminatiewet van de staat New York, konden nu ook vrouwen, voor het eerst in de geschiedenis, in deze kroeg een drankje nuttigen. Dit werd in liberale, progressieve en feministische kringen toegejuicht als een grote stap voorwaarts. Het grondprincipe achter deze wet en het openbreken van McSorley's schijnt te zijn dat het onrechtmatig is om mogelijke klanten te discrimineren op grond van geslacht.

Als de tekortkomingen in deze filosofie nog niet meteen duidelijk zijn, dan werken de volgende bewijzen uit het ongerijmde misschien verhelderend: Als het principe van "geen seksuële discriminatie" konsekwent wordt doorgevoerd, zouden dan gescheiden toiletten in "openbare" gelegenheden ook niet beschouwd kunnen worden als discriminatie? En aparte woonblokken in studentenflats? Hoe staat het met homoseksuële mannen? Die zouden we kunnen beschuldigen van discriminatie tegen vrouwen. En discrimineren vrouwen die met mannen trouwen niet tegen andere vrouwen?

Al deze voorbeelden zijn natuurlijk belachelijk. Maar ze zijn wel in overeenstemming met het beginsel van anti-discriminatie. Als de geschetste voorbeelden onzinnig zijn, dan komt dat doordat de filosofie zelf onzinnig is.

Het is belangrijk te beseffen dat alle menselijke handelingen een element van discriminatie in zich hebben. Maar dan wel in de enige zinvolle betekenis van deze zoveel misbruikte term: Vrije keuze uit de beschikbare alternatieven, om datgene er uit te pikken waarmee het eigenbelang het best gediend is. Er bestaat geen enkele menselijke daad die niet in overeenstemming is met dit principe. We discrimineren wanneer we een merk tandpasta uitkiezen, besluiten met wat voor vervoer we zullen reizen, of met wie we willen trouwen. De vorm van discriminatie die beoefend wordt door de fijnproever of de wijnkenner is noodzakelijkerwijs dezelfde discriminatie die begaan wordt door de gehele mensheid. Elke aanval op het discrimineren is daarom een aanval op de vrije persoonlijke keuze van anderen.

Maar hoe zit het nou met de vrouwen die gewoon een biertje wilden drinken bij McSorley's? Werden zij gehinderd in hun vrije keuze? Nee. Toen zij geweigerd werden was hun ervaring dezelfde als die van een man die door de vrouw van zijn keuze wordt afgewezen. De vrouw die weigert om met een bepaalde man uit te gaan maakt zich niet schuldig aan het schenden van zijn rechten--want een relatie met haar behoort niet tot zijn rechten. De mogelijkheid daartoe bestaat wel, maar hij heeft er geen recht op, of zij zou zijn slavin moeten zijn.

Volgens dezelfde redenering maakt een man die een borreltje wenst te drinken in gezelschap van andere mannen zich niet schuldig aan schending van de rechten van vrouwen. Om de eenvoudige reden dat de rechten van vrouwen niet inhouden dat iemand die dat niet wil met hen een borreltje moet gaan zitten drinken. Alleen in een wereld van slavernij zou dit anders zijn.

Uitsluitend in een dergelijke samenleving zou de meester de slaaf kunnen gebieden datgene te doen waar de slaaf eigenlijk geen zin in heeft. Als de anti-discriminatie voorvechters er in slagen hun filosofie op te dringen aan het grote publiek, dan brengen zij via de achterdeur ook de abominatie van de slavernij binnen. Voor zover de macho bink er in slaagt zich te verzetten tegen deze stroming, moeten we hem inderdaad zien als een held.

Walter Block

Dit fragment komt uit het boek "Defending the undefendable" van Walter Block. Het is onderdeel van het hoofdstuk The Male Chauvinist Pig. Vertaling door Dr. Wilhelm Godschalk. Andere stukken van Block zijn:

- Inleiding van Defending the Undefendable
- De niet-bijdrager aan liefdadigheid
- De oorlog van St. Abraham en het huidige buitenlandse beleid
- Het vette kapitalistische zwijn van een werkgever

Over de auteur

Walter Block is professor economie aan de Loyola University in de V.S.

Als student in 1963 was Block bepaald geen voorstander van vrije markten. Tijdens een bezoek van Ayn Rand aan Brooklyn College daagde Block haar en Nathaniel Branden uit tot een debat met de woorden: "Er is een socialist die met u wil debatteren". Hoe dat verder verliep beschrijft Block in zijn artikel On Autobiography.

Walter Block heeft enorm veel publicaties op zijn naam staan. Defending the undefendable is zijn bekendste werk en is ook in het Nederlands verkrijgbaar.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl