Polygamie

Door Bart Croughs

12 november 2003

Het voorstel van de koning van Marokko om het orthodoxe islamitische familierecht te moderniseren en polygamie aan banden te leggen, is door de Hollandse opiniemakers gematigd positief ontvangen.

Het redactioneel commentaar van NRC Handelsblad was typerend: onder het kopje ‘nog geen vrije islam’ betreurde deze krant slechts dat de koning van Marokko polygamie nog niet volledig wilde uitbannen. Mede daarom is het voorbarig om nu al te spreken van ‘liberalisering in de islamitische wereld’, aldus het NRC.

Het Orwelliaanse idee dat het erg liberaal en vrijheidslievend is om het volwassen mensen onmogelijk te maken met meer dan een persoon een huwelijkscontract te sluiten, blijft niet beperkt tot de redactie van NRC Handelsblad.

Ook onder de VVD-liberalen is deze gedachte populair. Frits Bolkestein keerde zich begin jaren negentig al tegen polygamie. "Hier is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het geding. Op dat beginsel mogen we niet afdingen, onder geen voorwaarde", aldus Bolkestein in een interview in Trouw.

VVD-filosoof Heleen Dupuis stemde in haar boek ‘Over moraal’ in met Bolkestein’s analyse: veelwijverij staat op gespannen voet met het principe van de gelijkheid van mannen en vrouwen, een principe dat in de grondwet is neergelegd, aldus Dupuis.

Nu is het natuurlijk waar dat er sprake is van wettelijke ongelijkheid als mannen wel met meerdere vrouwen mogen trouwen terwijl vrouwen niet het recht hebben om met meerdere mannen trouwen, maar dit euvel valt eenvoudig te verhelpen door ook polyandrie toe te staan.

Opmerkelijk genoeg wordt deze nogal voor de hand liggende oplossing door de liberale denkers volledig over het hoofd gezien.

Tijdens de discussie over het homohuwelijk drie jaar geleden betoogde Andre Rouvoet van de Christen Unie dat wie het homohuwelijk accepteert op grond van de ‘individuele keuzevrijheid om relaties naar eigen goedvinden vorm te geven’, geen enkel principieel verweer meer heeft tegen polygamie.

Rouvoet heeft natuurlijk gelijk. Het is hoog tijd om onze achterlijke huwelijkswetgeving te moderniseren. Leve het homohuwelijk, en leve de polygamie!

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl