Vrijbriefarchief online

Door Redactie

12 oktober 2003

25 jaar lang, van 1976 tot 2000, verscheen het libertarische tijdschrift "De Vrijbrief". Er is nu een begin gemaakt met het online zetten van het complete Vrijbriefarchief. Wij zoeken nog meer medewerkers die willen helpen bij het corrigeren van gescande teksten.

Uitgave van de Vrijbrief was vroeger de belangrijkste activiteit van de Stichting Libertarisch Centrum. O.a. door de opkomst van het internet is de Vrijbrief opgehouden, maar het Libertarisch Centrum is tegenwoordig heel actief op internet met haar website libertarian.nl.

Wij vonden het jammer als de collectie Vrijbrieven voor het nageslachte verloren zou gaan, of slechts terecht zou komen in dozen op zolders bij vroegere abonnees. Daardoor ontstond het idee om het hele archief op interet ter beschikking te gaan stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum verscheen wel het unieke boek "De Markt voor Vrijheid" dat een juweel aan informatie over het libertarisme en haar geschiedenis in Nederland bevat, met een selectie van oude Vrijbriefartikelen en nieuwe artikelen. Dit boek is nog steeds te bestellen. Het boek bevat echter alleen maar een selectie van artikelen en bovendien heeft het boek niet zo'n wijde verspreiding als de website.

Hoewel de kwaliteit van de artikelen niet altijd even hoog is - het blad werd namelijk voor een groot deel geschreven door amateurschrijvers - is het ook uit historisch oogpunt leuk en interessant dat het hele Vrijbriefarchief compleet op internet komt.

Door middel van donaties hebben we alle 182 beschikbare Vrijbrieven kunnen laten scannen. Een klein gedeelte was al electronisch beschikbaar. Op dit moment kijken een aantal onbetaalde vrijwilligers de artikelen na op spel- en scanfouten. Zodra de gecorrigeerde artikelen binnenkomen worden ze op de site toegevoegd. Er zijn op dit moment 163 artikelen online en dit zal uiteindelijk groeien tot ongeveer 1000.

Omdat er nog zoveel teksten moeten worden nagekeken, zoeken we daar nog extra mensen voor. Als je wilt meehelpen om een uniek historisch archief van het eerste radicaal-liberale tijdschrift van Nederland online te krijgen, neem dan contact op met Henry Sturman per email op henry@sturman.net of per telefoon op 070-4490714. Medewerkers zullen, als ze dat willen, ook bij het dankwoord vermeld worden.

Henry Sturman

Gerelateerde links:
- Vrijbriefarchief
- Boek "De Markt voor Vrijheid"

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl