Personeel gevraagd (2034)

Door Redactie

8 augustus 2004

Voor een functie binnen een bedrijf met winstoogmerk zoekt het Centrum voor Werk, Inkomen, Geluk en Blijdschap een persoon voor een deeltijdfunctie van 27 minuten per week. Uw profiel: wereldburger (links / rechts / anarchistisch, V/M, Islamitisch / Joods/etc, neger/blanke/etc, hollander / somalier/etc, homo/hetero/pedo/etc, getrouwd / vrijgezel / samenwonend/ etc).

Functieomschrijving: confom de Landelijke CAO 2034. Functie-eisen: conform de Landelijke CAO 2034. Salaris: op basis van een full-time werkweek van 1 uur en 30 minuten, conform de Landelijke CAO 2034, 480.000 Nieuwe Euro per week. Sollicitatie (SMS/Brief/Mondeling) gaarne (laten) richten aan het Centrum voor Werk, Inkomen, Geluk en Blijdschap. Binnen 26 weken ontvangt u hoogstwaarschijnlijk antwoord. Bij min of meer gelijke geschiktheid heeft een negroide, joodse, lesbische, ongehuwde, dove, ongeletterde, Tjechische ouder dan 58 de voorkeur, conform Landelijke CAO 2004. Bij meerdere gelijkwaardige kandidaten worden alle kandidaten in dienst genomen om jaloezie te voorkomen. Tegen een eventuele afwijzing kunt u in beroep bij de Commissie Bevordering Juiste Afspiegeling Samenleving.

Werken kan ernstige vermoeidheidsverschijnselen veroorzaken. Er zijn geen gevallen bekend van overlijden, maar ook dat kan niet uitgesloten worden. Een ontheffing (3.492.12.F.1.A) verkrijgt u (op vertoon van Gelukscoupon GC 3.492.12) bij Bureau Uitvoering Voorzorgsbeginsel. Werken kan uw relatie ernstig beinvloeden en zorgt voor een ernstige afname van Kwaliteitstijd. Voor deze functie betreft het een in het volgend fiscaal jaar te verrekenen achteruitgang van 27 Plezierpunten. Chronische vermoeidheid en Disastrous HickUp Disease (DHUD) zijn niet uit te sluiten. U krijgt hoogstwaarschijnlijk RSI. Uw huur-, vervoer-, cultuur-, privacy-, opleidings-, vakantie-, communicatie-, gezondheids- en voedselsubsidie kunnen mogelijk komen te vervallen. Het salaris wordt voor 80% belast conform de Wet Voorkoming Egoistisch Graaien. Bij indiensttreding wordt u gratis verzekerd tegen relatieproblemen, baaldagen en neervallende meteoren.
De premie bedraagt 13% van uw bruto inkomen. Neem bij twijfel kontakt op met uw Accountmanager Levensloop.

Mocht u zich op enigerlei wijze gekwetst voelen door deze advertentie, neem dan kontakt op met het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Kwetsuren die het Geluk in Onze Weldadige Democratie op Fascistische Wijze Bedreigen. Wilt u bezwaar maken tegen deze functie om redenen van milieu, ongelijkheid of kapitalisme kunt u kontakt opnemen met het CWIGB.

Werken? Laat je niet n**ien! SMS FF met 0800-POSTBUS51! KLEINE MOEITE! BEST ELANGRIJK! MiniLuv zegt: Nederland is klein. DENK GROOT!'


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl