Verboden te roken?

Door René van Wissen

24 oktober 2003

Als je geluk hebt mag je straks misschien nog in de beslotenheid van je eigen huis roken.

De Europese Commissie werkt namelijk aan een rookverbod voor uitgaansgelegenheden voor alle EU-lidstaten, een verbod dat Nederland en Ierland al aan het voorbereiden waren. Het is de bedoeling dat het rookverbod wordt geregeld via de arbeidswetgeving. Het idee daarbij is dat horecapersoneel rookvrij zou moeten kunnen werken. Het spreekt voor zich dat het verbod strekt tot het beschermen van mensen die anders ‘gedwongen’ zouden worden om te werken in een niet-rookvrije gelegenheid.

Je zou zeggen dat de eigenaar van een horecagelegenheid zelf moet kunnen bepalen of er wel of niet wordt gerookt. Eigendom, zo bepaalt artikel 1, eerste lid, van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, is het meest omvattende recht op een zaak. Het wordt wel aangeduid als “het recht om ten volste over een zaak te beschikken”. Wel of geen rookverbod instellen valt daar natuurlijk ook onder.

Verder is het helemaal niet zo dat mensen die in de horeca willen werken zonder het meergenoemde verbod worden gedwongen om in een rokerige omgeving te werken. Ze kunnen ook ergens gaan werken waar wel een rookverbod is. Het bezwaar dat daartegen vaak wordt aangevoerd is: “Ja, maar als er nu verder geen werk is?” Maar dan wordt kritiek gegeven op een niet-gereguleerde situatie vanuit een socialistische context. Alle onvrijwillige werkloosheid wordt juist door de overheid veroorzaakt. Denk maar aan minimumloon (als het minimumloon boven de marginale productiviteit van een werknemer ligt zal een werkgever tot ontslag moeten overgaan om geen verlies te lijden). En denk aan het feit dat heel veel werk wordt verboden door allerlei vormen van wet- en regelgeving (alleen al door het monopolie van de overheid op zaken als politie en justitie: je mag niet je eigen politiebureau oprichten.)

Mocht het verbod er komen dan is het niet alleen zo dat de werknemer het recht krijgt om in een rookvrije omgeving te werken, maar ook dat het hem wordt verboden om in een niet-rookvrije omgeving te werken. Er zal in de EU vast wel iemand zijn die, om wat voor reden dan ook, graag in een rokerige omgeving werkt en dat mag dan dus niet meer. Er wordt een regel gecreëerd die voor inmiddels bijna een half miljard mensen zal gelden en iedereen wordt gedwongen zich naar die regel, die is bedacht door een aantal Brusselse ambtenaren, te voegen.

Mocht het verbod in werking treden dan is het de vraag wat de volgende stap is. Als de EU besluit dat roken überhaupt moet worden verboden gebeurt dat gewoon, dus ook in de beslotenheid van je eigen huis.

René van Wissen

Gerelateerde link:
- Rokersbelangen
- Stivoro

Over de auteur

René van Wissen (1973) is jurist. Hij studeerde civiel recht in Leiden.

Hij is voorzitter van de Frédéric Bastiat Stichting, een onafhankelijke klassiek-liberale/libertarische denktank.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl