Veiligheid

Door Leo Paulus

23 februari 2004

De afgelopen decennia is het aantal aangegeven misdrijven in dit land vertienvoudigd. Daarmee staat Nederland internationaal buitengewoon hoog. Eén van de oorzaken die vaak wordt genoemd is het gebrek aan politie. "Meer blauw op straat!" roepen zowel veel politici als veel burgers. Het is natuurlijk de vraag of dat helpt. Op deze vraag wilde ik echter niet ingaan.

Veiligheid wordt gezien als een fundamentele taak van de overheid, net als onderwijs, defensie en gezondheidszorg. Dit om er zeker van te zijn dat ze voor iedereen, ongeacht inkomen of andere 'irrelevante' zaken, beschikbaar zijn. Wat veiligheid betreft, de vertienvoudiging van het aantal aangiften is toch een teken dat het allemaal niet zo mooi werkt. Dat de overheid het allemaal moet regelen betekent in de ogen van velen - die in een democratie een niet te onderschatten macht over iedereen hebben - dat het niet op de vrije markt in te kopen moet zijn. Dat zou betekenen dat alleen de rijken over veiligheid zouden kunnen beschikken.

"Veiligheidsbevordering dient gestuurd te worden door de reële behoeften van allen en niet door de beschikbaarheid van geld bij sommigen. De trend dat diegenen die het kunnen betalen zich extra veiligheid kunnen veroorloven door het inschakelen van particuliere beveiligers, en mensen met minder geld niet, versterkt de tweedeling in de veiligheid en moet dan ook gestopt worden. Om te voorkomen dat veiligheid een commercieel product wordt mag het toezicht in de publieke ruimte uitsluitend door politieagenten of toezichthouders van de overheid worden uitgeoefend."

Bovenstaand stuk, u raadt het al, komt weliswaar uit het programma van de SP, maar dit wordt door velen onderschreven. Toch laat de vrije markt zich niet onbetuigd. Behalve zaken als fietsensloten en autoalarmen, kan het ook toezichthouders leveren. De NS maakt daarvan o.a. gebruik om gespuis van bepaalde stations te weren. Voor verreweg de meeste particulieren is dit echter niet betaalbaar, en ze rekenen dan ook op de overheid.

Een kleine rondgang langs enkele websites van vuige, kapitalistische, op centen beluste bedrijven levert echter handige producten op die onze veiligheid kunnen vergroten door ze gewoon te kopen en het abonnementsgeld te betalen, zonder dat ze de veiligheid van anderen verlagen. En op die manier wordt de aanslag op kostbare politiecapaciteit verminderd. Iedereen blij dus (behalve wellicht de SP). Ik heb gekeken naar inbraakalarmen in het bijzonder, omdat inbraak een misdrijf is dat zeer traumatiserend kan zijn voor de slachtoffers die zich veilig waanden in hun eigen huis achter een dichte voordeur, en omdat de markt reeds heeft gezorgd voor goede anti-inbraakapparatuur.

'... voor 25 euro aan abonnements-kosten is men [bij Essent] redelijk gevrijwaard van inbraken...'
In wijken met veel inbraken wordt doorgaans geroepen dat de politie daar maar eens wat meer aanwezig zou moeten zijn. Daardoor kunnen ze elders niet meer zijn, maar dat probleem verplaats je later wel weer. Dit is echter helemaal niet nodig. Een bedrijf als Essent levert niet alleen de bewegingsmelders, deursensoren en andere apparatuur, ze sturen zelfs iemand om poolshoogte te nemen als er een melding plaatsvindt. Nadat ze overigens eerst de eigenaar van het pand hebben gebeld om te controleren of het niet om een valse melding ging. Deze vorm van beveiliging is zelfs relatief betaalbaar, voor 25 euro aan abonnementskosten is men redelijk gevrijwaard van inbraken en is er zelfs een SOS-knop voor het geval er iets misgaat en de meldingen uitblijven. Essent heeft er geen enkel belang bij om zaken onnodig duur te maken, omdat ze dan niets meer verkopen maar evenmin kan het zich veroorloven om slechte producten te leveren.

'Het is volstrekt immoreel om mensen te verbieden veiligheid in te kopen, omdat men op die manier misdrijven die voorkomen hadden kunnen worden doet plaatsvinden.'
Vergelijk dit met wat de politie kan leveren. Die zullen geen huizen gaan beveiligen, het is de vraag of ze snel te plaatse zijn als er een melding volgt, die bovendien alleen telefonisch kan plaatsvinden omdat de andere apparatuur ontbreekt. Een sticker in de trend van 'Pas op, we hebben politie in dit land' zal waarschijnlijk minder indruk maken dan 'Dit huis is beveiligd door…'. Alleen de schelle sirene van de anti-inbraakapparatuur kan inbrekers al op de vlucht jagen. De vrije markt kan hier een forse hoeveelheid veiligheid leveren, terwijl het huidige staatssysteem in elk geval een eerlijke verdeling van ellende oplevert. Het is volstrekt immoreel om mensen te verbieden veiligheid in te kopen, omdat men op die manier misdrijven die voorkomen hadden kunnen worden doet plaatsvinden. Bovendien neemt de veiligheid van een bepaalde groep helemaal niet toe, als men die van een andere groep kunstmatig doet afnemen. Dat mag in de ogen van de slechte rekenaar misschien zo lijken omdat de relatieve veiligheid van de slechtst beveiligde groep toeneemt ten opzichte van de andere groep.

Als dit systeem eindelijk mag worden doorgetrokken naar alle andere vormen van beveiliging, zal de misdaad in dit land voor het eerst in decennia misschien weer kunnen gaan dalen.

Leo Paulus

Gerelateerde citaten:
"De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende"

"Het is een socialistisch idee dat winst maken een ondeugd is; volgens mij is het maken van verlies de werkelijke ondeugd"

Winston Churchill

Gerelateerde links:
- De voordelen van vrij wapenbezit
- Diefstal wordt gedoogd
- Weg met de tweedeling in de zorg

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl