Mensensmokkel

Door Bart Croughs

3 september 2003

"Mensensmokkel een licht vergrijp", aldus een recente kop in de Trouw naar aanleiding van een rechtszaak tegen mensensmokkelaars in Belgie.

Op mensensmokkel - het tegen betaling de grens over helpen van illegalen - staat in Belgie maximaal een jaar celstraf. Dat een dergelijke straf door een progressieve krant als 'licht' wordt aangeduid, en dat er, zoals Trouw bericht, door de 'mensenrechtenbeweging' wordt aangedrongen op zwaardere straffen voor mensensmokkel, is opmerkelijk.

Dat rechtse types zich tegen het fenomeen mensensmokkel keren, is begrijpelijk. Vol is vol, nietwaar? Maar dat progressief Nederland rechts luid bijvalt, schreeuwt om een verklaring. Links is traditioneel warm voorstander van het toelaten van armen uit de Derde Wereld tot het rijke Westen.

Omdat het voor de meeste derdewereldbewoners bijna onmogelijk is om op eigen houtje in het Westen te komen, valt het dus alleen maar toe te juichen dat er mensen zijn die hen daarbij helpen: de mensensmokkelaars. Deze reisagenten voor illegalen vragen uiteraard, zoals iedere reisagent dat doet, geld voor de geleverde diensten.

En aangezien de mensensmokkelaar het risico loopt op celstraf, moet er uiteraard een fikse risicotoeslag betaald worden. Niets aan de hand tot zover; zolang er geen sprake is van dwang of fraude is mensensmokkel een verschijnsel dat door pro-immigratie intellectuelen luid zou moeten worden toegejuicht. Vanwaar dan die weerzin?

De reden ligt voor de hand. Ook wanneer er geen sprake is van dwang of misleiding, zijn daar altijd nog de tarieven die kunnen worden aangeklaagd. Schandelijke uitbuiting!

Dat die hoge tarieven nu juist het gevolg zijn van het verbod op mensensmokkel; dat er hordes immigranten zijn die graag bereid zijn flink te betalen omdat ze de geleverde dienst het geld dubbel en dwars waard achten - het doet niet ter zake. De immigranten moeten niet denken dat ze weten wat goed voor ze is; dat weet alleen de verlichte elite.

Het is dus vanwege de aloude anti-kapitalistische mentaliteit dat links Nederland een uiterst reactionaire, anti-immigratie politiek steunt. De ware immigrantenliefhebber dringt niet aan op strengere straffen voor mensensmokkel, maar op het tegendeel: legalisering.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl