Woordenboek Links Nederlands

Door David Dylan Jessurun

27 augustus 2003

De redactie van Meervrijheid kwam per toeval een oude uitgave van het progressieve woordenboek tegen in de bibliotheek. Met de uitleenkaart in de hand spoedden we ons richting balie. Vandaag een selectie woordjes.

Actie
Zie ook 'geweldloos'. Het werk van de actievoerder (of axievoerder). Zwaar, vuil en ondankbaar werk. Vindt soms zelfs voor twaalf uur 's ochtends plaats. Je zou er eigenlijk salaris voor moeten krijgen.

Andersglobalisme
Zie 'Antiglobalisme'.

Antiglobalisme
Beweging tegen het openen van grenzen. In tegenstelling tot 'rechts' ( zie 'rechts') niet ingegeven door een afkeer van 'minderheden' (zie 'minderheden') maar door een wens deze te beschermen. Vooral door te voorkomen dat ze maar vrijelijk gaan rondreizen en zo het risico lopen 'minderheden' te worden. Deze beweging is 'geweldloos' (zie 'geweldloos') en is dat zo masaal dat na een Andersglobalistiese (zie 'spelling') axie er meestal wat rommel achterblijft. Dit is niet erg want de overheid (zie 'overheid') ruimt het op.

Axie
Actie. Geweldloze activiteiten (dagje uit) waarbij de bezittingen van 'rechtse' organisaties en mensen kan worden vernield. Ook handig ter sabottering van 'rechtse' activiteiten. Hoeft niet legaal te zijn. Vaak onder het motto 'Wie niet luisteren wil, moet maar voelen'. Ook een goed middel ter verbroedering van kameraden.

Democratie
Populair systeem om tot besluiten te komen. Meerderheid mag de minderheid rechtvaardige wetten opleggen. Wordt gesteund wanneer het 'linkse' belangen dient en wordt verworpen wanneer het tot 'rechtse' resultaten leidt (justitie, anti-kraak, milieu).

Extreem-rechts
Heel erg de tegenpartij. Wie extreem-rechts is wordt beslist door Kafka. (Zie 'Kafka')

Fascist
Zie 'rechts', zie 'extreem rechts', zie 'overheid'.

Feminisme/ ten
De leer dat mannen gelijk zijn aan vrouwen. Eigenlijk teveel eer. Vrouwen zijn veruit superieur. Omdat ze kinderen kunnen krijgen zijn zij de uitvinders van 'geweldloos' zijn. Wie dat niet erkent is een seksist. (zie 'seksist')

Geweldloos
Je mag geen geweld plegen. Je mag mensen niet slaan, en je mag niet vechten. Onder bepaalde omstandigheden is het wel toegestaan om; Vernielingen te plegen, brand te veroorzaken, met stenen te gooien naar agenten (let wel op dat je geen mensen raakt), gevaarlijke roofdieren los te laten in een vreemd ecosysteem en mensen met verf en andere onschuldige chemicalien te bestoken.

Huur
Geld dat je betaalt om te mogen wonen in een pand dat niet gekraakt is. Soms onvermijdelijk. Huur is vaak oneerlijk hoog. Hoewel het niet netjes is om een afspraak te schenden, gaat dit niet op in geval van 'huur' of de kapitalist (zie 'kapitalist' - zie 'rechts') die de huur wenst te ontvangen. Het is je linkse plicht om te proberen zo min mogelijk van de afgesproken huur ook echt te betalen. De overheid (zie 'overheid' - zie 'rechts') ziet dit in, en biedt aan om middels een puntensysteem de woning te beoordelen op waarde. Dit zal meestal in het voordeel uitvallen van de kraker/ activist/ minderheid (zie 'kraker'- zie 'activist' - zie 'minderheid') die de woning huurt. Als dit onverhoopt niet het geval is, dan is de overheid 'rechts' (zie 'rechts') en mag er geweldloos (zie 'geweldloos') gereageerd worden.

Kafka
Een goede schrijver, helaas wel 'rechts'. Ook een organisatie die het Kafkianisme in de praktijk brengt.

Kapitalist, Kapitalisties
Zie 'rechts', zie 'extreem rechts', zie 'overheid'. Politiek en economisch systeem waarbij de arbeider wordt uitgebuit ten gunste van de rijken en de fabriekseigenaren. Heeft sterke banden met het fascisme.

Kraakpand
Onverklaarbaar bewoond pand. Meestal een pand dat net is opgeknapt, en nog niet verkocht dan wel verhuurd. Soms echter ook al in gebruik genomen door 'Krakers' (Zie 'Krakers') voordat het is opgeknapt. In een enkel geval betreft het een pand dat nooit zou worden opgeknapt. Sommige krakers knappen het pand dan op. De meesten respecteren de wensen van de eigenaar. Kraakpanden zijn meestal vervallen. Volgens de krakers is dit omdat er mee gespeculeerd wordt (Zie 'speculant'). Volgens de eigenaar is dit omdat er @#$%^ (zie '@#$%^') krakers in wonen.

Kraker
Bewoner van een kraakpand. In bredere zin ook wel een activist (Zie 'Activist') met als specialisme Kraakpanden bewonen. Krakers zijn uitermate efficiente actievoerders. Aangezien zij iets wat iedereen doet, wonen, tot actievorm hebben weten te verheffen zijn zij in staat actie te voeren zonder zich te vermoeien, zelfs zonder uit bed te komen als ze ver gevorderd zijn. Vanzelfsprekend verdienen ze een hoog salaris (zie 'subsidie') voor deze hogere vorm van actie-management.

Minderheden
Buitenlanders, vrouwen en andere groepen die als zodanig te herkennen zijn en waarvan er liefst niet teveel van zijn. Om als minderheid erkend te worden moet je een kleine groep vormen. Vrouwen zijn een uitzondering omdat we anders door de feministen (zie 'feministen') in elkaar worden geslagen. Wie een minderheid is kan aanspraak maken op subsidie (zie 'subsidie') en mag actievoerders (zie 'actievoerders') vragen actie voor ze te voeren. Het is wel belangrijk dat daar geregeld feesten, optredens van bands gevormd door je minderheid, en 'voorlichting' (zie 'voorlichting') tegenover staan.

Ontruiming
Wanneer een speculant (Zie 'speculant') grof geweld (laat) gebruik(en)t (door de politie -zie 'politie'-) om eerlijke krakers uit hun pand te zetten. Krakers reageren meestal geweldloos. (zie 'geweldloos')

Overheid
(Zie 'rechts', zie 'politie') Mensen die denken dat ze de baas zijn in dit land. Te zijner tijd te vervangen door een linkse overheid. Overheden zijn per definitie immoreel, behalve als ze links zijn, toevallig aan onze kant staan inzake een of andere kwestie of in debat met Liberalen (zie 'rechts') die menen zomaar de overheid af te kunnen schaffen zonder zelfs maar geweldloos te zijn. (zie 'geweldloos')

Politie
Zie 'rechts', zie 'extreem rechts', zie 'overheid'. Fascistische organisatie die krakers lastigvalt en die te vaak het eigendomsrecht van burgers verdedigt. De organisatie wordt bevolkt door mensen die, wanneer je ze een pet op laat zetten, veranderen in kleine Hitlers.

Rechts
De tegenpartij. Staat voor zelfzuchtig, conservatief, achterlijk, asociaal, onderbuikgevoelens, ongenuanceerd, fascistisch. Dient op geweldloze wijze te vuur en te zwaard bestreden te worden.

Seksist
Zie 'rechts', zie 'extreem rechts', zie 'overheid'. Iemand die durft te twijfelen aan de waarheid dat man en vrouw gelijk en gelijkwaardig zijn en daar ook melding van maakt. Ook wel abusievelijk gebruikt bij mensen die van gemengde harde porno houden.

Solidariteit
De plicht die aan vrijwilligers wordt opgelegd de medemens te helpen. Kan vrijwel alles onder vallen en heeft daarom een brede inzetbaarheid tijdens discussies met kapitalisten die de vruchten van hun eigen arbeid willen houden.

Speculant
De meest perfide vorm van kapitalist. De speculant hoopt winst te maken zonder daarvoor te werken, actie te voeren of te kraken. Hij (alles wat slecht is, is grammaticaal gesproken mannelijk.) doet dit door panden op te kopen en in te laten storten. Een ruine brengt namelijk meer op dan een bewoonbaar pand. Soms knappen ze een pand ook wel op, maar dan worden het altijd 'Yuppenhokken'. (Zie 'Yuppenhokken')

Spelling
Optionele regels voor hoe een woort geschreift moet worduh. Bij voorkeur fonetisch. Voorbeelden zijn: Kapitalisties en axie `Zie 'rechts'.

Subsidie
Salaris voor actievoerders. Basisrecht voor iedereen die 'links' is en/of niet voor zichzelf wil zorgen. Handig bij het verspreiden van diensten, ideeen of producten waar geen vraag naar is.

Voorlichting
Mensen bekend maken met de logische waarheid. Slimme mensen zien nadat ze voorgelicht zijn de juistheid van onze zaak in. Domme en slechte (zie 'rechts') mensen niet. Voorlichting bij voorkeur gepaard laten gaan met geweldloze acties. Wanneer mensen de waarheid niet meteen accepteren verdient het aanbeveling luider te praten cq. schreeuwen. Doorgaan tot gewenst resultaat wordt bereikt.

Weggeefwinkel
Ook bekend als 'ruilwinkel' of 'stortplaats'. Hier kun je goederen bekomen tegen een ruilwaarde die beide partijen redelijk vinden, volgens regels die vastgesteld worden door het collectief dat de winkel draaiende houdt. Dit in tegenstelling tot de reguliere 'kapitalistiese' winkel waar je goederen kunt bekomen tegen een ruilwaarde die de verkoper redelijk vindt, en waarschijnlijk de koper ook (maar dat is irrelevant, want de koper weet niet beter en moet worden voorgelicht - zie 'voorlichting'-) en volgens regels gesteld door de kapitalistiese uitbuiters die de winkel draaiende houden. De ruilwinkels zijn goed voor het milieu omdat ze de vervuiling veroorzaakt door tonnen gebruikte goederen soms wel maanden weten uit te stellen.

Yuppen
Mensen die geen activist zijn, en ook geen geaccepteerde minderheid. (zie 'minderheden').

Yuppenhok
Een kraakpand (soms ook een kraakpand wat helaas niet gekraakt is geweest) dat ontruimd is en daarna verbouwd, geschilderd en van luxe (gas, licht, water) voorzien. Meestal bewoond door Yuppen. Soms ook door Krakers die het ongemak van huur (zie 'huur') voor lief nemen om hun protest voort te kunnen zetten zonder het risico te lopen van ontruiming. (zie 'ontruiming')

@#$%^
Krakers. (Kapitalistische 'slang')

Met dank aan David Dylan, bestuurslid van de libertarische partij.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl